Europeiska kommissionen har lagt fram som mål att begränsa riskerna med och användningen av bekämpningsmedel med 50 % fram till 2030. Digitalt jordbruk kan ingå som en del av verktygslådan för att uppnå detta mål. Detta uppmärksammades även av Europaparlamentets Panel för framtida vetenskap och teknik (STOA). I en ingående analys av Jordbruk utan växtskyddsprodukter (finns här) som publicerades i mars 2019, kom STOA till slutsatsen att ”Precisionsjordbruk, inklusive fjärranalys med obemannade flygfarkoster, kan också bidra till mer riktad användning och till att mindre växtskyddsmedel används”.

Redan 2014, kom forskning som genomfördes för Europaparlamentet fram till att ”Precisionsjordbruk är ett informationsbaserat beslutsunderlag för driftsledning som är avsett att förbättra jordbruksproduktionen genom att noggrant styra varje steg. På detta sätt kan precisionsjordbruk erbjuda ett angreppssätt i fråga om driftstyrning som optimerar såväl jordbruksproduktion som lönsamhet – som är det mest betydelsefulla målet för alla jordbruksföretag. Dessutom kan lönsamhet till en del komma av den begränsade användningen av insatsmedel (maskiner, arbetskraft, gödningsmedel, kemikalier, utsäde, vatten, energi osv.), och leda till både lägre kostnader och även miljöfördelar”.