Agroekonomiska överväganden

Agroekonomiska överväganden

Glyfosat är inte bara ett, när det används enligt anvisningarna på etiketten, säkert och effektivt verktyg för att bekämpa ogräs på jordbruksmark och i andra miljöer än jordbruket, utan är även ett verktyg som bidrar till effektivitetsvinster för många jordbrukare i Europa.

Tack vare sina egenskaper och de användningsmetoder som rekommenderas, begränsar glyfosat kostnader förknippade med gödningsmedelsanvändning, användning av bränsleförbrukande maskiner och arbetskraft, samtidigt som skördeproduktiviteten bibehålls.

Sett ur en annan synvinkel, skulle det få den oavsedda men förutsägbara konsekvensen att öka kostnaderna för jordbruket och samtidigt minska skördeproduktiviteten att upphöra med användningen av glyfosat, vilket förutspås av ett antal studier.

Minskad skörd

Anledningen till att glyfosat används i så hög grad är eftersom det både är säkert, när det används enligt anvisningarna på etiketten, och effektivt för att bekämpa invasiva ogräs.

Läs mer minskad skörd