Man uppskattar att produktionen av vete i EU skulle, utan glyfosat, minska med upp till 24 miljoner ton. En minskning av skörden med 8-18 % skulle bli utfallet för vete och ett liknande utfall (8-19 %) skulle gälla för korn.

På EU-nivå skulle en utfasning av glyfosat inom veteproduktionen innebära ökade kostnader för sektorn på upp till 10,5 miljarder euro, som ett resultat av såväl minskad jordbruksproduktion (och därmed intäkter) som högre produktionskostnader.

En enkät som genomfördes bland italienska jordbrukare 2017 visade på potentiellt 20 % skördeminskning för majs, vilket motsvarar ett inkomstbortfall på 494 euro per hektar. Med omkring 660 000 hektar majs 2017, skulle bortfallet uppgå till omkring 326 miljoner euro. För durumvete skulle bortfallet bli 33 % av skörden och ett motsvarande inkomstbortfall på 399 euro per hektar. Med omkring 1,27 miljoner hektar durumvete 2017, skulle bortfallet uppgå till omkring 506 miljoner euro.

Klicka här för att visa bilden.