Glyfosatsyra är inte i sig tillräckligt vattenlösligt för att utan vidare kunna sprutas och tas upp av växter. Därför används glyfosat vanligen i form av en lösning av dess salt i vatten. Vidare innehåller växtskyddsmedelsprodukter ytterligare kemiska ämnen, som ytaktiva ämnen, för att göra dem mer lösliga och göra så att de verksamma ämnena bättre tränger in i växter.

Ytaktiva ämnen, som även ofta används i tvättmedel, diskmedel och schampo, gör den vaxartade ytan på växter lättare att tränga igenom och herbiciden klibbigare, så att den inte sköljs bort av regn omedelbart efter sprutning.

Snabb upptagning av glyfosat är avgörande för att hindra att växtskyddsmedlet spolas bort av regn efter sprutning. Många glyfosatbaserade produkter innehåller även ytaktiva ämnen av olika slag och i olika koncentrationer som gör att bladen absorberar och håller kvar dem bättre som ger bättre täckning.