Precisionsjordbruk

Precisionsjordbruk

Allt fler har under senare år ropat efter mindre användning av bekämpningsmedel. I dag stödjer även Europeiska kommissionen starkt dessa önskemål. I den nyligen framlagda strategin från jord till bord och i strategin för biologisk mångfald föreslås 2030 som mål för att begränsa riskerna med och användningen av växtskyddsprodukter. En sak som ofta underskattas är att de som använder bekämpningsmedel använder sådana produkter för att det är ett måste för att förhindra grödebortfall på grund av insekter, sjukdomar eller ogräs.

En möjlighet att minska behovet av insatsmedel de måste köpa, i förening med en stabil eller till och med högre skördeproduktivitet är helt klart något jordbrukare skulle tycka vore intressant.

En kompromisslösning som medger begränsad användning av bekämpningsmedel, i detta fall glyfosatbaserade herbicider, samtidigt som man behåller friska grödor och en bra skörd, är att använda metoder med precisionsjordbruk som drar nytta av digital teknik.