Införandet av digitala lösningar för precisionsjordbruk får positivt genomslag ur två aspekter.

Ur miljösynpunkt bidrar dessa tekniker till att garantera riktad och exakt herbicidanvändning som baseras på hur tjockt det ogräs är som känns av och vad det består av. Med andra ord är de doser som används just de som absolut behövs för att bekämpa ogräsförekomsten i grödan.

När herbicider används mer exakt och effektivt använder man dessutom mindre vatten. När det gäller drönarsprutor finns dessutom inget behov av konventionell sprutning med traktorer, vilket ger mindre bränsleförbrukning och lägre CO2-utsläpp. Ytterligare en fördel är möjligheten att fortsätta med ogräsbekämpningen via luftburna verktyg även vid ogynnsamma markförhållanden (dvs. efter kraftigt regn).

Dessa effektivitetsvinster ger jordbrukare betydande fördelar. Riktad användning av ogräsbekämpningsprodukter är i själva verket lika effektiv som mer traditionella appliceringsmetoder, varför grödan befrias från invasiva ogräs men kostnaden för att bedriva denna verksamhet blir lägre.

Tillgång till dessa digitala lösningar kräver en initial investering av jordbrukaren – vilken följer decennier av investeringar av företag inom jordbruksteknik för att forska kring och utveckla dessa lösningar och föra ut dem på marknaden. Efter hand som digitala lösningar för precisionsavkänning och -bekämpning av ogräs fortsätter att utvecklas och nå en vidare användning, borde de bli allt mer överkomliga kostnadsmässigt och användas i allt högre grad.