Het gebruik van digitale oplossingen voor precisielandbouw heeft een dubbel positief effect. Vanuit milieu-oogpunt helpen deze technologieën om gerichte en nauwkeurige herbicidetoepassingen te garanderen op basis van de dichtheid en de samenstelling van het aangetroffen onkruid.

Met andere woorden, de toegediende doses zijn slechts de doses die strikt nodig zijn om de aanwezigheid van onkruid op het gewas te bestrijden. Bovendien wordt er minder water gebruikt wanneer herbiciden nauwkeuriger en efficiënter worden gebruikt. Ook is er in het geval van dronesproeiers geen behoefte aan conventionele besproeiing door tractoren, wat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot vermindert.

Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om de onkruidbestrijding via luchtvaartuigen voort te zetten, ook onder ongunstige bodemomstandigheden (d.w.z. na zware regenval). Deze efficiëntie biedt landbouwers aanzienlijke voordelen. In feite is de gerichte toepassing van onkruidbestrijdingsproducten even doeltreffend als meer traditionele toepassingsmethoden.

Zo worden gewassen bevrijd van invasief onkruid, maar zijn de kosten om deze operatie uit te voeren lager. De toegang tot deze digitale oplossingen vereist een investering van de landbouwer – die volgt op de investeringen die agritech-bedrijven in de loop van tientallen jaren hebben gedaan om deze oplossingen te onderzoeken, te ontwikkelen en op de markt te brengen. Naarmate digitale oplossingen voor nauwkeurige onkruiddetectie en -bestrijding blijven evolueren en uitbreiden, moeten ze betaalbaarder worden en op grote schaal worden ingezet.