Onder wetenschappers is er een consensus dat de almaar toenemende uitstoot van koolstofdioxide de voornaamste bron van klimaatverandering is. We dragen allemaal bij aan de klimaatverandering, die wordt veroorzaakt door hoge concentraties broeikasgassen zoals koolstofdioxide die zich in de atmosfeer opbouwen en de warmte van de zon absorberen.

In de landbouw veroorzaken grondbewerking (ploegen), meststoffen, brandstoffen en andere hulpmiddelen de uitstoot van broeikasgassen. Van alle sectoren bekleedt de landbouw echter een unieke positie: hij kan net zoveel broeikasgassen verwijderen als hij uitstoot. Glyfosaat stelt landbouwers in staat hun teelt voort te zetten zonder dat ze moeten ploegen of aan grondbewerking moeten doen.

Wanneer landbouwers de grond weinig of niet bewerken (ploegen), helpen ze die om meer water en vochtig vast te houden. Meer vocht in de grond betekent dat regenwater gemakkelijk kan worden opgenomen door gewassen. Ook spoelt er minder weg, zodat de nood aan irrigatie vermindert. Bovendien zou een verhoogd brandstofverbruik en een verminderde koolstofopslag in de bodem leiden tot een toename van de koolstofemissies, gelijk aan het equivalent van 11,77 miljoen extra auto’s op de weg.