De toepassing van glyfosaat maakt landbouwpraktijken zonder grondbewerking en een minimaal gebruik van chemische input mogelijk voor een langdurige bestrijding van invasief onkruid. Recente innovaties in precisielandbouw en snelgroeiende digitale landbouw hebben een groot potentieel om landbouwers te helpen glyfosaat nog preciezer en doeltreffender te gebruiken, waardoor ook de gebruikte hoeveelheden herbicide afnemen.

In een scenario van landbouw zonder glyfosaat en zonder de tijd om te investeren in en over te stappen op moderne digitale landbouw, zouden landbouwers overwegen om terug te vallen op meer traditionele landbouwpraktijken die sterk afhankelijk zijn van grondbewerking, met inbegrip van alle nadelen die daarmee gepaard gaan.

Naar schatting zou in de Europese Unie 20,5 miljoen hectare land (gegevens van Eurostat uit 2016) terugvallen op conventionele grondbewerking als producten op basis van glyfosaat niet beschikbaar zouden zijn. Vanuit economisch oogpunt zou een dergelijke verschuiving het brandstofverbruik met +15-44 liter per hectare doen stijgen, wat overeenkomt met een geschatte stijging van de CO2-uitstoot met 1,4-3,8 miljoen ton per jaar. Meer informatie over de milieu-impact van grondbewerking in de landbouw vindt u op onze pagina over duurzame landbouw.

In een rapport dat in juni 2020 werd gepubliceerd door het Franse Instituut voor Landbouw- en Milieuonderzoek (INRAE) en dat op verzoek van de Franse regering werd uitgevoerd, werd de economische impact geanalyseerd die een verlies van glyfosaat en de terugkeer naar traditionele grondbewerking zou hebben op Franse akkerbouwgewassen. In het rapport wordt geconcludeerd dat landbouwers die momenteel glyfosaat toepassen en niet aan grondbewerking doen, te maken zouden krijgen met hogere productiekosten tot 79,83 euro per hectare, voornamelijk doordat het brandstofverbruik en de behoefte aan arbeidskrachten toenemen. Een kleinere maar nog steeds opmerkelijke kostenstijging zou landbouwers kunnen treffen die momenteel andere praktijken toepassen (kostenstijging tussen 10 en 25 euro per hectare).