De reden waarom glyfosaat zo veel wordt gebruikt, is omdat het net zo veilig, wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies op het etiket, en doeltreffend is voor de bestrijding van invasief onkruid.

Hoewel er alternatieven voor glyfosaat bestaan, blijft de doeltreffendheid van glyfosaat een cruciale factor om de goede gezondheid en productiviteit van gewassen te behouden. Onkruid concurreert met geplante gewassen om voedingsstoffen, water, zuurstof en zonlicht en kan ook een vector zijn voor andere vijanden van gewassen zoals insecten en ziekten.

Dit gevecht op leven en dood tussen onkruid en gewassen vertraagt of belemmert de groei van gewassen, waardoor een goede oogst en de inkomsten van landbouwers in gevaar komen. Glyfosaat werkt zeer gericht om invasief onkruid te bestrijden en de opbrengst van landbouwers te behouden. Voor sommige gewassen werd het effect van een uitfasering van glyfosaat geschat. Voor sommige belangrijke gewassen in Europa zou de impact op de oogsten ernstig zijn: