Bestuivers zijn cruciaal voor mondiale ecosystemen en duurzame landbouw. Van de 115 belangrijkste gewassen die wereldwijd door mensen worden geconsumeerd, worden er 87 tot op zekere hoogte bestoven door insecten. Naast bijen fungeren ook vliegen, vlinders, kevers, wespen, motten, muggen, mieren en andere insecten als bestuivers.

Honingbijenkolonies zijn sinds de jaren 1960 wereldwijd toegenomen met 85%. Hun verdere groei is belangrijk om de bestuiving van de landbouw te waarborgen, zowel voor de teelt van planten als voor de duurzame productie van voedsel, diervoeders en biobrandstoffen.