Zapylacze mają niezwykle ważne znaczenie dla światowych ekosystemów
i rolnictwa zrównoważonego. Ze 115 wiodących na świecie roślin uprawnych spożywanych przez ludzi, 87 jest do pewnego stopnia zapylanych przez owady. Poza pszczołami jako zapylacze funkcjonują również muchy, motyle, żuki, osy, ćmy, muszki, mrówki i inne owady.

Od lat 60. XX wieku liczba kolonii pszczół miodnych zwiększyła się na całym świecie o 85%. Ich ciągły wzrost ma istotne znaczenie dla zapewniania zapylania w rolnictwie, zarówno w kwestii rozmnażania się roślin, jak
i zrównoważonej produkcji żywności, pasz oraz biopaliw.