FAQs

Często zadawane pytania

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat Glyphosate Renewal Group lub na temat tego, czym jest glifosat i jak jest stosowany? A może interesuje Państwa to, jaki wpływ ma glifosat na zdrowie, dziką przyrodę i środowisko? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo poniżej.

Podstawy

Czym jest glifosat?

Glifosat lub N-(fosfonometylo)glicyna, jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie herbicydów o szerokim spektrum działania i stanowi 25% światowego rynku tych produktów. Glifosat wprowadzono na rynek po raz pierwszy w 1974 r. pod nazwą handlową „Roundup” i od tego czasu jeston sprzedawany jako aktywny składnik setek środków ochrony roślin na całym świecie.

Czym jest Glyphosate Renewal Group?

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, których celem jest odnowienie zezwolenia UE
dla substancji czynnej glifosat w 2022 r.. W tym celu, firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby i wysiłki, aby przygotować jeden zestaw dokumentacji zawierającej badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

Dokumentacja ta zostanie przekazana krajom członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w ramach procedury regulacyjnej UE celem kontynuowania zezwolenia dla glifosatu oraz produktów zawierających glifosat na rynku UE.

GRG zmieniła swoją nazwę z Glyphosate Task Force 2 pod koniec 2019 r., aby uniknąć pomyłek
z poprzednimi wnioskami dot. glifosatu.

Obecnymi członkami GRG są: Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture bvba, Ciech Sarzyna S.A., Industrias Afrasa S.A., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG. GRG zaprasza do współpracy inne firmy zainteresowane odnowieniem zezwolenia dla glifosatu.

W jakich rodzajach upraw stosuje się glifosat?

Odkąd ludzie zaczęli uprawiać rośliny, szkodniki oraz chwasty stanowią dla nich wyzwanie. Chwasty konkurują z uprawami o miejsce, wodę, składniki odżywcze oraz światło. Wiele ich gatunków może
z łatwością zniszczyć połowę całego zbioru. Pospolite sorgo alepskie, częsty intruz na polach zbóż
w Europie, potrafi zredukować plony o nawet 60%. Chemiczne metody zwalczania chwastów zawsze były postrzegane jako atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ są stosunkowo tanie i łatwe w użyciu.
To dlatego przez ostatnie 60 lat herbicydy odgrywały kluczową rolę w produkcji żywności, paszy, błonnika i energii odnawialnej.

Środki chwastobójcze zawierające glifosat są stosowane jako opryski dolistne w celu kontroli chwastów wobec dużej rzeszy roślin uprawnych. Do głównych upraw, w których stosuje się glifosat
w Europie, należą zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, winorośle, oliwki, cytrusy i orzechy przeznaczone do renowacji użytków zielonych. Zabiegi pozbiorowe zwykle dotyczą wszystkich rodzajów roślin uprawnych. W Niemczech osiem na dziesięć pól rzepakowych jest chronionych herbicydami z glifosatem.

Korzyści

Dlaczego stosowanie glifosatu jest potrzebne?

W kilku krajach europejskich herbicydy na bazie glifosatu są stosowane na niemal połowie całkowitej powierzchni uprawnej. Korzystając z glifosatu do ochrony przed chwastami, rolnicy w Europie mogli porzucić lub znacząco zredukować tradycyjne metody orne. Konwencjonalna uprawa z użyciem orki to energochłonny proces, który uwalnia do atmosfery oraz gleby tony dwutlenku węgla. Jeśli rolnicy zostaną zmuszeni do wycofania się z tych metod zwalczania chwastów, przewiduje się, że emisje CO2 i zużycie paliw kopalnych w Europie wzrosną ponad dwukrotnie, podczas gdy erozja gleby może wzrosnąć sześciokrotnie.

Niedawne studia przypadków przeprowadzone przez naukowców w Niemczech i Wielkiej Brytanii przewidują, że przerwanie stosowania glifosatu miałoby znaczny wpływ na koszty produkcji roślin,
a także wpłynęłoby na międzynarodowy handel kilkoma europejskimi uprawami ozimymi i cukrem. Wzrosłyby ceny żywności, a udział UE w globalnym rynku rolnym uległby spadkowi. Szacuje się,
że gdyby glifosat nie był już dostępny, to w zależności od regionu plony rolników zmniejszyłyby się
o 5–40% i spadłby udział UE w światowym rynku kilku typów upraw.

Przewiduje się, że ograniczenie dostępu do glifosatu może mieć negatywne skutki dla użytkowania gruntów, różnorodności biologicznej, emisji gazów cieplarnianych i jakości wody.

Jakie są korzyści dla rolników ze stosowania herbicydów na bazie glifosatu?

Środki te zapewniają proste, elastyczne i opłacalne zwalczanie chwastów. Dzieje się tak dlatego,
że glifosat pomaga usuwać chwasty wieloletnie przez okres kilku lat. W przeciwieństwie do innych herbicydów, które działają na niektóre rodzaje chwastów, glifosat zapewnia szerokie spektrum zwalczania, bo wykazuje skuteczność wobec wszystkich chwastów. W zależności od populacji chwastów i innych warunków, zastosowanie glifosatu przed siewem nowej uprawy może przynieść wyższe zbiory (od 30% do 60%) w przypadku wielu głównych typów upraw w Europie.

Skuteczność glifosatu jako środka chwastobójczego o szerokim spektrum działania ostatecznie ograniczyła stosowanie orki jako środka do zwalczania chwastów. Orka naraża żyzną wierzchnią warstwę gleby na erozję wodną i wietrzną. W niektórych badaniach oszacowano,
że metody orki są około dwa razy droższe i bardziej czasochłonne niż chemiczne metody zwalczania chwastów.

Czy występują ekologiczne korzyści stosowania glifosatu?

Glifosat umożliwił wyeliminowanie lub ograniczenie potrzeby orania gleby poprzez zwalczanie szerokiego spektrum chwastów i ich całych systemów korzeniowych. Taka ograniczona orka umożliwia rolnikom sadzenie nasion roślin uprawnych bezpośrednio na ściernisku.

Duża część gruntów uprawnych w Europie jest podatna na erozję gleby. Aby tego uniknąć rolnicy stosują praktyki alternatywne, minimalnie naruszające glebę. W ten sposób chronią glebę przed degradacją oraz ograniczają emisje gazów cieplarnianych, jak również zużycie energii. W przypadku kilku ważnych upraw w Europie, w tym kukurydzy i buraków cukrowych, stosuje się głównie te praktyki w połączeniu z glifosatem. To sprawia, że glifosat stanowi popularne narzędzie stosowane przez wielu rolników, którzy decydują się stosować praktyki chroniące glebę.

Bezpieczeństwo

Czy glifosat stwarza ryzyko dla zdrowia ludzkiego?

Glifosat jest jednym z najpowszechniej stosowanych substancji czynnych w środkach chwastobójczych, stworzonych do ograniczania wzrostu niechcianych chwastów wśród uprawianych roślin. Czołowe organy regulacyjne ds. opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności w USAEuropie (np. w Niemczech), AustraliiKorei Południowej, KanadzieNowej ZelandiiJaponii oraz w innych państwach na świecie twierdzą, że produkty oparte na glifosacie są bezpieczne, o ile są stosowane zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie.

Produkty bazujące na glifosacie są stosowane w sposób bezpieczny i skuteczny od ponad 40 lat
i należą do najlepiej przebadanych produktów swojego rodzaju.

Czy glifosat zagraża pszczołom?

Pszczoły miodne i inne owady pożyteczne odgrywają kluczową rolę w rolnictwie. Wiele roślin uprawnych nie jest wiatropylnych, lecz są zapylane przez owady. Dodatkowo pająki oraz owady, takie jak chrząszcze i osy, żywią się małymi roślinożernymi owadami, przez co są istotnymi biologicznymi czynnikami zwalczającymi szkodniki.

Organy regulacyjne prowadzą szczegółowe oceny mające na celu zapewnienie, że stosowanie pestycydów jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. W ramach tego procesu ocenia się
w szczególności potencjalne skutki wobec organizmów niebędących przedmiotem zwalczania,
np. pszczół miodnych. Również glifosat podlegał obszernym badaniom w laboratoriach i w terenie, które miały ocenić jego potencjalną toksyczność dla pszczół miodnych. Te dogłębne prace badawcze wykazały, że produkty zawierające glifosat nie wykazują ostrych ani przewlekłych skutków wobec pszczół miodnych.