FAQs

Często zadawane pytania

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat Glyphosate Renewal Group? Lub na temat tego, czym jest glifosat i jak jest stosowany? A może jaki wpływ ma Glifosat na zdrowie, dziką przyrodę i środowisko? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo poniżej.

Podstawy

Czym jest glifosat?

Glifosat lub N-(fosfonometylo)glicyna, jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie herbicydów o szerokim spektrum działania i stanowi 25% światowego rynku tych produktów. Glifosat wprowadzono na rynek po raz pierwszy w 1974 roku pod nazwą handlową „Roundup” i od tego czasu był on sprzedawany jako aktywny składnik setek środków ochrony roślin na całym świecie.

Czym jest Glyphosate Renewal Group?

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, których celem jest odnowienie zezwolenia UE dla substancji aktywnej glifosatu w 2022 roku. W tym celu, firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby i wysiłki, aby przygotować wspólną dokumentację zawierającą badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

Dokumentacja ta zostanie przekazana Krajom Członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w ramach procedury regulacyjnej UE celem kontynuowania zezwolenia dla glifosatu oraz produktów zawierających glifosat na rynku UE.

GRG zmieniła swoją nazwę z Glyphosate Task Force 2 pod koniec 2019 roku, aby uniknąć pomyłek z poprzednimi wnioskami dot. glifosatu.

Aktualnymi członkami GRG są: Albaugh Europe SARL, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Bayer Agriculture bvba, Ciech Sarzyna S.A., Industrias Afrasa S.A., Nufarm GMBH & Co.KG, Sinon Corporation, Syngenta Crop Protection AG. GRG chętnie przyjmuje zainteresowanie dołączeniem innych firm wspierających odnowę zezwolenia dla glifosatu.

Jakie rodzaje roślin uprawnych są traktowane glifosatem?

Szkodniki roślin oraz chwasty stanowią wyzwanie dla rolników, odkąd ludzie zaczęli uprawiać rośliny. Chwasty konkurują z uprawami o miejsce, wodę, składniki odżywcze oraz światło. Wiele gatunków chwastów może z łatwością zniszczyć połowę całego zbioru. Pospolite sorgo alpejskie, częsty intruz na polach zbóż w Europe, jest w stanie zredukować plony o nawet 60% Chemiczne metody zwalczania chwastów zawsze były postrzegane jako atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ są stosunkowo tanie i łatwe w użyciu, dlatego przez ostatnie 60 lat herbicydy odgrywały kluczową rolę w naszej produkcji żywności, paszy, błonnika i energii odnawialnej.

Środki chwastobójcze zawierające glifosat są stosowane jako opryski dolistne w celu kontroli chwastów wobec dużej rzeszy roślin uprawnych. Do głównych upraw, u których stosuje się glifosat w Europie, należą zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, winorośle, oliwki, cytrusy i orzechy przeznaczone do renowacji użytków zielonych. Zabiegi pozbiorowe zwykle dotyczą wszystkich rodzajów roślin uprawnych. W Niemczech osiem na dziesięć pól rzepakowych jest traktowanych herbicydami z glifosatem.

Korzyści

Dlaczego stosowanie glifosatu jest potrzebne?

W kilku krajach europejskich herbicydy na bazie glifosatu są stosowane na niemal połowie całkowitej powierzchni uprawnej. Korzystając z glifosatu do kontrolowania chwastów, rolnicy w Europie mogli porzucić lub znacząco zredukować tradycyjne metody orne. Konwencjonalna uprawa z użyciem orki to energochłonny proces, który uwalnia do atmosfery oraz gleby tony dwutlenku węgla. Jeśli rolnicy zostaną zmuszeni do wycofania się z tych metod zwalczania chwastów, przewiduje się, że emisje CO2 i zużycie paliw kopalnych w Europie wzrosną ponad dwukrotnie, podczas gdy erozja gleby może wzrosnąć sześciokrotnie.

Niedawne studia przypadków przeprowadzone przez naukowców w Niemczech i Wielkiej Brytanii przewidują, że przerwanie stosowania glifosatu miałoby znaczny wpływ na koszty produkcji roślin, a także wpłynęłoby na międzynarodowy handel kilkoma europejskimi uprawami ozimymi i cukrem. Wzrosłyby ceny żywności, a udział UE w globalnym runku rolnym uległby spadkowi. W rzeczywistości szacuje się, że gdyby glifosat nie był już dostępny to w zależności od regionu plony rolników zmniejszyłyby się o 5–40% i zmniejszyłyby udział UE w światowym rynku kilku typów upraw.

Przewiduje się, że ograniczenie rolnikom dostępu do glifosatu może mieć również potencjalne negatywne konsekwencje dla użytkowania gruntów, różnorodności biologicznej, emisji gazów cieplarnianych i jakości wody.

Jakie korzyści zyskują rolnicy ze stosowania herbicydów na bazie glifosatu?

Ponieważ glifosat pomaga usuwać chwasty wieloletnie przez okres kilku lat, dla rolników herbicydy na jego bazie zapewniają proste, elastyczne i opłacalne zwalczanie chwastów. W przeciwieństwie do kilku innych herbicydów, które działają na niektóre rodzaje chwastów, glifosat zapewnia szerokie spektrum zwalczania, bo wykazuje skuteczność wobec wszystkich chwastów. W zależności od populacji chwastów i innych warunków, zastosowanie glifosatu przed zasadzeniem nowej uprawy może przynieść o 30% do 60% wyższe zbiory wielu głównych typów upraw w Europie.

Jego skuteczność jako środka chwastobójczego o szerokim spektrum działania ostatecznie ograniczyła stosowanie orki jako środka zwalczania chwastów, która naraża żyzną wierzchnią warstwę gleby na erozję wodną i wietrzną. W niektórych badaniach oszacowano, że metody orki są około dwa razy droższe i bardziej czasochłonne niż chemiczne metody zwalczania chwastów.

Czy występują ekologiczne korzyści stosowania glifosatu?

Glifosat umożliwił wyeliminowanie lub ograniczenie potrzeby orania gleby poprzez zwalczanie szerokiego spektrum chwastów i ich całych systemów korzeniowych. Taka ograniczona orka umożliwia rolnikom sadzenie nasion roślin uprawnych bezpośrednio na ściernisku.

Duża część gruntów uprawnych w Europie jest podatna na erozję gleby, a praktyki związane z minimalnym naruszaniem gleby oferują zrównoważone alternatywy, które pomagają chronić glebę przed degradacją oraz ograniczają emisje gazów cieplarnianych, jak również zużycie energii. W przypadku kilku ważnych upraw w Europie, w tym kukurydzy i buraków cukrowych, stosuje się głównie te praktyki w połączeniu z glifosatem. To sprawia, że glifosat stanowi popularne narzędzie stosowane przez wielu rolników, którzy decydują się stosować te praktyki chroniące glebę.

Bezpieczeństwo

Czy glifosat stwarza ryzyko dla zdrowia ludzkiego?

Glifosat jest jednym z najpowszechniej stosowanych aktywnych składników w środkach chwastobójczych, stworzonych do ograniczania wzrostu niechcianych chwastów wśród uprawianych roślin. Czołowe organy opieki zdrowotnej w USA, Europie, np. w Niemczech, Australii, Korei, Kanadzie, Nowej Zelandii, Japonii oraz w innych miejscach na świecie nadal twierdzą, że produkty oparte na glifosacie są bezpieczne, gdy są stosowane zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie.

Produkty bazujące na glifosacie są stosowane w sposób bezpieczny i skuteczny od ponad 40 lat i należą do najlepiej przebadanych produktów swojego rodzaju.

Czy pszczołom grozi niebezpieczeństwo?

Pszczoły miodne i inne dobroczynne owady odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, ponieważ wiele roślin uprawnych nie jest wiatropylnych, lecz polega na zapylaniu przez owady. Dodatkowo, pająki oraz owady, takie jak chrząszcze i osy żywią się małymi roślinożernymi owadami, przez co są istotnymi biologicznymi czynnikami zwalczającymi szkodniki.

Organy regulacyjne prowadzą szczegółowe oceny mające na celu zapewnienie, że stosowanie pestycydów jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. W ramach tego procesu organy regulacyjne w szczególności oceniają potencjalne skutki wobec organizmów niebędących przedmiotem zwalczania, np. pszczół miodnych. Glifosat podlegał obszernym badaniom w laboratoriach i w terenie, które miały ocenić jego potencjalną toksyczność dla pszczół miodnych. Te dogłębne prace badawcze wykazały, że produkty zawierające glifosat nie wykazują ostrych ani przewlekłych skutków wobec pszczół miodnych.