Glyphosate Renewal Group

Czym jest Glyphosate Renewal Group

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, których celem jest odnowienie zezwolenia UE dla substancji aktywnej glifosatu w 2022 roku poprzez połączenie zasobów i wysiłków i przygotowanie jednego zestawu dokumentacji zawierającej wszystkie badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dokumentacja dot. glifosatu jest już dostępna

Wynosimy przejrzystość na nowy poziom: wsłuchaliśmy się w uwagi i odrobiliśmy lekcje. Zapewniając łatwy i nieograniczony dostęp do badań naukowych dotyczących glifosatu, które są częścią dokumentacji dotyczącej ponownego zezwolenia na tę substancję w UE, Glyphosate Renewal Group czyni bezprecedensowy krok i ustanawia najwyższe standardy przejrzystości, jakie kiedykolwiek obserwowano w procesie regulacyjnym.

Nasze zobowiązanie wobec transparentności

W odpowiedzi na wymogi względem zwiększonej transparentności, Glyphosate Renewal Group aktywnie spełnia nowe przepisy Ogólnego Prawa Żywnościowego UE, zanim wejdą one w życie. Glyphosate Renewal Group czyni to, udostępniając wszystkie pliki zawarte w dokumentacji naukowej.

WIĘCEJ NA TEMAT TRANSPARENTNOŚCI

Czym jest glifosat?

What is Glyphosate

Czym jest glifosat?

Glifosat to substancja chemiczna zawarta w licznych nieselektywnych herbicydach opracowywanych do eliminowania niechcianych roślin inwazyjnych (chwastów). Produkty na bazie glifosatu są zatwierdzone do stosowania w rolnictwie, zarządzaniu roślinnością, trawnikach i ogrodach, na kolei i nie tylko. Aktualnie są one zarejestrowane i sprzedawane w ponad 160 krajach.

WIĘCEJ O GLIFOSACIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

Chcesz wiedzieć więcej na temat glifosatu?

01 Przejrzystość

Celem spełnienia wymagań w zakresie większej przejrzystości, na niniejszej stronie zostaną udostępnione badania, wniosek, protokoły z oficjalnych spotkań i inne materiały.

02 Proces udzielania zezwolenia

Obszerny proces wymagający szczegółowej analizy naukowej ze strony wielu kompetentnych i eksperckich podmiotów niezależnych od branży jest podstawą uzyskania zezwolenia UE na stosowanie glifosatu w herbicydach.

03 Środowisko i bioróżnorodność

Herbicydy na bazie glifosatu zapewniają prostą, elastyczną i ekonomiczną kontrolę chwastów, a glifosat od kilku lat stosuje się do usuwania roślin inwazyjnych.

04 Bezpieczeństwo

Glifosat był poddawany bardziej szczegółowym badaniom niż większość innych aktywnych substancji [chemicznych stosowanych w pestycydach]. Z testów tych wynika w przeważającej mierze, że glifosat można bezpiecznie stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

05 Zastosowania

Glifosat jest stosowany do zwalczania różnych niepożądanych roślin inwazyjnych (chwastów), głównie w rolnictwie i ogrodnictwie, ale także na użytkach zielonych, obszarach nieuprawnych, takich jak tory kolejowe i pobocza oraz w leśnictwie.

Statystyki

Glifosat w liczbach

Glifosat jest kluczową substancją aktywną najpopularniejszych nieselektywnych herbicydów stosowanych na świecie, ponieważ używany zgodnie z instrukcjami na etykiecie łączy udowodnioną skuteczność oraz bezpieczeństwo.

+25%

Rentowność

Maksymalny wzrost, jaki mogą zyskać gospodarstwa rolne w UE dzięki stosowaniu glifosatu zgodnie z instrukcjami na etykiecie (źródło)

-22%

Wydajność zbiorów

Maksymalne straty, jakie mogą obejmować uprawy rzepaku, kukurydzy, jęczmienia oraz pszenicy bez stosowania glifosatu (źródło)

-75%

Eksport pszenicy

Z UE do krajów trzecich, który mógłby zostać utracony bez korzystania z glifosatu w UE (źródło)

400 kg

Owoce i warzywa

Konsument ważący 80 kg może przyjmować do 40 mg pozostałości glifosatu dziennie bez żadnego zagrożenia dla zdrowia.  Odpowiada to spożyciu 400 kg owoców i warzyw dziennie (źródło)