Glyphosate Renewal Group

Co to jest Glyphosate Renewal Group?

Glyphosate Renewal Group (GRG) to grupa firm, będących producentami środków ochrony roślin, która złożyła wspólny wniosek dotyczący odnowienia zezwolenia UE substancji czynnej glifosat w 2023 r. Firmy będące członkami Glyphosate Renewal Group łączą zasoby oraz wiedzę, w obszarze przygotowania wspólnej dokumentacji zawierającej badania naukowe oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania glifosatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zatwierdzenie glifosatu zostało przedłużone w UE na 10 lat

W dniu 29 listopada 2023 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze odnawiające zatwierdzenie glifosatu na okres 10 lat (do 15 grudnia 2033 r.)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Państwa członkowskie nie wyraziły opinii w głosowaniu nad wnioskiem o odnowienie zatwierdzenia glifosatu.

W dniu 16 listopada Komitet Odwoławczy, składający się z przedstawicieli państw członkowskich UE, nie wydał opinii w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o przedłużenie zatwierdzenia glifosatu w UE na kolejne dziesięć lat. Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Komisji Europejskiej w dzisiejszym komunikacie medialnym, że przedłuży ona stosowanie glifosatu o 10 lat.

DO PEŁNEGO OŚWIADCZENIA

Stanowisko GRG w sprawie tematów naukowych

GRG przedstawia uaktualnione dokumenty podsumowujące i materiały z prezentacji konferencyjnych w dziedzinie toksykologii, ekotoksykologii, losów w środowisku i pozostałości, zawierające informacje istotne dla trwającej oceny ryzyka substancji czynnej glifosat w UE i odnoszące się do niedawnego wniosku EFSA o dodatkowe informacje oraz uwag zainteresowanych stron w ramach konsultacji społecznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ustalanie środowiskowych norm jakości dla glifosatu

Środowiskowe normy jakości (EQS) są ustalane w celu ochrony odbiorczych wód powierzchniowych przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń. 26 października 2022 roku Komisja opublikowała propozycję prawną dotyczącą przeglądu wykazu substancji zanieczyszczających wody gruntowe i powierzchniowe, ustalając również wartości progowe dla glifosatu w wodach powierzchniowych. W chwili publikacji proces przeglądu środowiskowych norm jakości dla glifosatu był nadal w toku, jak przewidziano w ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Czym jest glifosat?

What is Glyphosate

Czym jest glifosat?

Glifosat to substancja chemiczna zawarta w wielu nieselektywnych herbicydach opracowanych w celu eliminacji niepożądanych roślin inwazyjnych (chwastów). Produkty na bazie glifosatu są zatwierdzone do stosowania w rolnictwie, zarządzaniu roślinnością, trawnikach i ogrodach, na kolei i nie tylko. Obecnie są one zarejestrowane i sprzedawane w ponad 160 krajach.

WIĘCEJ O GLIFOSACIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

Chcesz wiedzieć więcej na temat glifosatu?

01 Przejrzystość

Badania, wnioski, protokoły oficjalnych spotkań i więcej są dostępne na tej stronie internetowej, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na większą przejrzystość. Listy raportów z badań złożonych w 2012 i 2020 roku są również dostępne. Aby uzyskać dostęp do tych raportów, proszę odwiedzić stronę internetową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), gdzie można zażądać niezbędnych dokumentów.

02 Proces autoryzacji

Podstawą zezwolenia UE na stosowanie glifosatu w herbicydach jest solidny proces wymagający dokładnej analizy naukowej przez wiele kompetentnych i niezależnych od przemysłu podmiotów eksperckich.

03 Środowisko i bioróżnorodność

Herbicydy na bazie glifosatu zapewniają proste, elastyczne i opłacalne zwalczanie chwastów, ponieważ glifosat pomaga usuwać inwazyjne chwasty od kilku lat.

04 Bezpieczeństwo

Glifosat przeszedł dokładniejsze testy niż niemal jakakolwiek inna chemiczna substancja czynna stosowana w pestycydach. Testy te w przeważającej mierze wykazały, że glifosat może być bezpiecznie stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

05 Zastosowania

Glifosat jest stosowany do zwalczania różnych niepożądanych roślin inwazyjnych (chwastów), głównie w rolnictwie i ogrodnictwie, ale także na użytkach zielonych, obszarach nieuprawnych, takich jak tory kolejowe i pobocza oraz w leśnictwie.

Statystyki

Glifosat w liczbach

Glifosat jest kluczową substancją czynną najpopularniejszych nieselektywnych herbicydów stosowanych na świecie. Używany zgodnie
z instrukcjami na etykiecie łączy udowodnioną skuteczność oraz bezpieczeństwo.

+25%

Rentowność

Maksymalny wzrost, jaki mogą zyskać gospodarstwa rolne w UE dzięki stosowaniu glifosatu zgodnie z instrukcjami na etykiecie (źródło)

-22%

Wydajność zbiorów

Maksymalne straty, jakie mogą obejmować uprawy rzepaku, kukurydzy, jęczmienia oraz pszenicy bez stosowania glifosatu (źródło)

-75%

Eksport pszenicy

Z UE do krajów trzecich, który mógłby zostać utracony bez korzystania z glifosatu w UE (źródło)

400 kg

Owoce i warzywa

Konsument ważący 80 kg może przyjmować do 40 mg pozostałości glifosatu dziennie bez żadnego zagrożenia dla zdrowia.  Odpowiada to spożyciu 400 kg owoców i warzyw dziennie (źródło)

We invite you to subscribe to the GRG newsletter!

With the newsletter, we will regularly share relevant information, updates, and published articles, keeping you well informed on the EU regulatory process milestones on the glyphosate re-authorisation, and share information regarding the GRG efforts and our events.

Click here to subscribe!