Uwarunkowania agroekonomiczne

Uwarunkowania agroekonomiczne

Glifosat stosowany zgodnie z instrukcją na etykiecie jest nie tylko bezpiecznym i skutecznym narzędziem do zwalczania chwastów na gruntach rolnych i obszarach innych niż uprawy, ale także narzędziem zwiększającym wydajność pracy wielu europejskich rolników.

Dzięki swoim właściwościom i zalecanym metodom aplikacji glifosat obniża koszty związane ze stosowaniem nawozów, eksploatacją maszyn spalinowych i siłą roboczą, przy zachowaniu wydajności plonowania.

Patrząc na to innej strony, przerwanie stosowania glifosatu mogłoby nieść niezamierzone, ale przewidywalne konsekwencje w postaci podnoszenia kosztów uprawy przy zmniejszeniu produktywności plonów, co prognozują liczne badania.

Powrót do tradycyjnej gospodarki ornej nie jest sensowną opcją

Zastosowanie glifosatu pozwala na prowadzenie upraw bez orki i minimalne zużycie środków chemicznych do długoterminowego zwalczania chwastów inwazyjnych. Najnowsze innowacje w rolnictwie precyzyjnym i szybko rozwijającym się rolnictwie cyfrowym mają ogromny potencjał, aby pomóc rolnikom w jeszcze dokładniejszym i skuteczniejszym stosowaniu glifosatu, a tym samym zmniejszeniu ilości stosowanych herbicydów.

Czytaj więcej Powrót do tradycyjnej gospodarki ornej nie jest sensowną opcją

Spadek plonów

Powodem popularności glifosatu jest to, że stosowany zgodnie z instrukcjami na etykiecie jest on równie bezpieczny co skuteczny w kontrolowaniu chwastów inwazyjnych. Chociaż alternatywy dla glifosatu istnieją, to skuteczność tej substancji pozostaje kluczowym czynnikiem w utrzymywaniu dobrego stanu zdrowia i produktywności roślin uprawnych.

Czytaj więcej Spadek plonów