Uwarunkowania agroekonomiczne

Uwarunkowania agroekonomiczne

Glifosat stosowany zgodnie z instrukcją na etykiecie jest bezpiecznym
i skutecznym narzędziem do zwalczania chwastów na gruntach rolnych
i obszarach innych niż uprawy. Ponadto jego użycie zwiększa wydajność pracy wielu europejskich rolników.

Dzięki swoim właściwościom i zalecanym metodom stosowania glifosat obniża koszty związane z korzystaniem z nawozów, eksploatacją maszyn spalinowych i siłą roboczą, przy zachowaniu wydajności plonowania.

Zaprzestanie stosowania glifosatu mogłoby więc nieść niezamierzone, ale przewidywalne konsekwencje w postaci podnoszenia kosztów uprawy przy zmniejszeniu produktywności plonów. Prognozują to liczne badania.

Powrót do tradycyjnej gospodarki ornej nie jest sensowną opcją

Zastosowanie glifosatu pozwala na uprawę bez orki i minimalne zużycie środków chemicznych do długoterminowego zwalczania chwastów inwazyjnych. Najnowsze innowacje w rolnictwie precyzyjnym i szybko rozwijającym się rolnictwie cyfrowym mogą zaś pomóc rolnikom jeszcze dokładniej i skuteczniej stosować glifosat, tym samym zmniejszać ilości stosowanych herbicydów.

Czytaj więcej Powrót do tradycyjnej gospodarki ornej nie jest sensowną opcją

Spadek plonów

Źródłem popularności glifosatu jest to, że stosowany zgodnie z instrukcją na etykiecie jest bezpieczny i skuteczny w kontrolowaniu chwastów inwazyjnych. Chociaż alternatywy dla glifosatu istnieją, to skuteczność tej substancji pozostaje kluczowym czynnikiem w utrzymywaniu dobrego stanu zdrowia i produktywności roślin uprawnych.

Czytaj więcej Spadek plonów