Stosowanie glifosatu ułatwiło wprowadzenie zmian w praktykach rolniczych. Kontrolując szerokie spektrum chwastów, w tym całe ich systemy korzeniowe, glifosat wyeliminował lub ograniczył potrzebę orania gleby. Taka ograniczona orka umożliwia rolnikom sadzenie nasion roślin uprawnych bezpośrednio
na ściernisku.

Duża część gruntów uprawnych w Europie jest podatna na erozję, a praktyki minimalnego jej naruszania stanowią zrównoważone alternatywy pomagające chronić glebę przed degradacją oraz ograniczające emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii. Kilka ważnych roślin uprawnych w Europie jest uprawianych głównie za pomocą ww. praktyk łączonych ze stosowaniem produktów na bazie glifosatu. Sprawia to, że glifosat jest ważnym narzędziem dla rolników w stosowaniu praktyk ochrony gleby.

Szkolenie z zakresu odpowiedzialnego użytkowania, oferowane w ramach doradztwa rolniczego oraz przez przemysł, odgrywa ważną rolę w doradzaniu
i edukowaniu rolników w zakresie najlepszych praktyk ochrony roślin. Ponadto kluczowe jest opracowanie jasnych instrukcji na etykiecie, które przedstawiają środki mające na celu zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wody.

Międzynarodowy kodeks postępowania FAO/WHO w zakresie dystrybucji
i stosowania pestycydów określa zasady postępowania z produktem.
Zasady te są wymagane w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Jednocześnie możliwa jest poprawa produktywności, zrównoważony rozwój
i stabilizacja źródeł utrzymania rolników.