Rolnicy którzy regularnie pracują z glifosatem na polu powinni mieć świadomość wpływu (jeżeli jakiegokolwiek), jaki będzie miało to na ich zdrowie.

Przez ponad 20 lat Agricultural Health Study (AHS) nieustannie monitorowało zdrowie ponad 50 000 osób stosujących pestycydy. Badanie nad glifosatem przeprowadzili niezależni badacze naukowi i/lub rząd USA, a sponsorowały
je z publicznych środków m.in. National Cancer Institute, National Institute of Environmental Health Sciences oraz National Institute for Occupational Safety and Health, czyli amerykańskie instytucje rządowe.

Rząd USA zlecił to badanie w celu określenia wpływu praktyk rolniczych, stylu życia oraz czynników genetycznych na zdrowie rolników oraz ich rodzin. Badanie długotrwałe nie wykazało żadnego związku pomiędzy glifosatem
a nowotworami.