Co roku w wyniku działania szkodliwych czynników, takich jak chwasty, tracimy do 40% potencjalnych światowych zbiorów. Około 30 000 różnych rodzajów chwastów konkuruje z roślinami uprawnymi o miejsce, wodę, składniki odżywcze oraz światło.

Rolnik, który nie stosuje herbicydu o szerokim spektrum działania, może doświadczać strat zbiorów sięgających 22% w wyniku problemów z kontrolą chwastów.

Herbicydy na bazie glifosatu umożliwiają prowadzenie praktyk bez orki lub uprawy uproszczonej, które z kolei prowadzą do mniejszego poziomu erozji gleby oraz zmniejszonej emisji dwutlenku węgla. Przykładowo, w samym
2014 r. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla odpowiadało usunięciu z dróg prawie 2 milionów samochodów.