Elk jaar gaat tot 40 procent van de potentiële oogsten in de wereld verloren aan schadelijke factoren, waaronder onkruid. Ongeveer 30.000 verschillende soorten onkruid concurreren met gewassen voor ruimte, water, voedingsstoffen en zonlicht.

Een landbouwer die geen breedspectrumherbicide gebruikt, kan oogstverliezen tot 22% oplopen doordat hij moeite heeft met het bestrijden van onkruid. Herbiciden op basis van glyfosaat maken het mogelijk om grondbewerking vermijden of aan weinig grondbewerking te doen, wat op zijn beurt leidt tot minder bodemerosie en minder koolstofemissies. Alleen al in 2014 was de koolstofemissiereductie bijvoorbeeld gelijk aan bijna 2 miljoen auto’s die van de weg werden gehaald.