Privacy & cookieverklaring

Deze website (“Website”) wordt aangeboden door de Glyphosate Renewal Group (“ons” of “we”). Meer informatie over de provider van de Website vindt u in ons colofon.

A. Verwerking van persoonsgegevens
Hieronder willen we u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website gebruikt.

A.1 Onze website gebruiken
(i) Onze website bezoeken
Wanneer u onze website opent, zal uw browser bepaalde informatie doorgeven aan onze webserver. Dit gebeurt om technische redenen en is nodig om de gevraagde informatie aan u ter beschikking te stellen.

 • De volgende informatie wordt verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Tijdszoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Website die toegang vraagt
 • Browser, taalinstellingen, versie van de browsersoftware, besturingssysteem en oppervlak

De rechtsgrond voor de verwerking van deze informatie is het feit dat deze verwerking vereist is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen (art. 6(1)(b) Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bovendien zullen we, om onze legitieme belangen te beschermen, dergelijke informatie gedurende een beperkte periode opslaan om persoonsgegevens te kunnen traceren in geval van een daadwerkelijke of poging tot ongeoorloofde toegang tot onze servers (art. 6(1)(f) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

ii) Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw terminal worden opgeslagen. Ze slaan bepaalde informatie op (bv. uw voorkeurstaal of site-instellingen) die uw browser (afhankelijk van de levensduur van de cookie) naar ons kan doorsturen bij uw volgende bezoek aan onze website.

List of Cookies

Name Purpose Lifespan Provider Type
visid_incap… cookies are part of the web application firewall 1 month WordPress Necessary
incap_ses… Wordfence in WordPress. Session WordPress Necessary
_ga Google analytics 2 years Google Non-necessary

 

We categoriseren cookies voor deze website in (1) noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de basisfunctionaliteiten van de website, en (2) niet-noodzakelijke cookies die optioneel zijn en ons helpen te analyseren en te begrijpen hoe u deze website gebruikt.
Niet-noodzakelijke cookies zijn standaard uitgeschakeld. U kunt uw toestemming geven (art. 6(1)(a) Algemene Verordening Gegevensbescherming) om ze in te schakelen via het dialoogvenster Cookie-instellingen van deze website. U kunt hetzelfde dialoogvenster gebruiken om uw toestemming in te trekken en de niet-noodzakelijke cookies uit te schakelen.
U kunt onze website ook gebruiken zonder dat er cookies worden geplaatst. In uw browser kunt u het gebruik van cookies op elk moment configureren of volledig uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een beperking van de functies of negatieve gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

(iii) Websiteanalyse met Google
Onder voorbehoud van uw toestemming (art. 6(1)(a) Algemene Verordening Gegevensbescherming) maakt onze website gebruik van een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).
Google zal uw gebruik van onze website namens ons analyseren. Hiervoor gebruiken we de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De informatie die Google verzamelt in verband met uw gebruik van onze website (bv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zal worden verzonden naar een server van Google in de VS, waar deze zal worden opgeslagen en geanalyseerd. De respectieve resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Tijdens dit proces worden uw gebruiksgegevens niet gekoppeld aan uw volledige IP-adres. We hebben op onze website de IP-anonimiseringsfunctie van Google geactiveerd, die de laatste 8 bits (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert na elke gegevensoverdracht aan Google.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse op elk moment intrekken, hetzij door de meegeleverde Google Browser Plugin te downloaden en te installeren, hetzij door het dialoogvenster Cookie-instellingen van deze Website te gebruiken.

iv) Gebruik van contactformulieren
U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website. U kunt ons de volgende informatie verstrekken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bericht
  We verwerken de informatie die u via contactformulieren verstrekt uitsluitend voor de verwerking van uw specifieke verzoek (art. 6(1)(b) Algemene Verordening Gegevensbescherming). We verwijderen deze informatie zodra ze niet meer nodig is om uw verzoek te verwerken of op te volgen.

  A.2 Overdracht van persoonsgegevens voor verwerking door derden

  (i) Overdracht van gegevens aan derden
  Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen we tot op zekere hoogte een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners. Dergelijke dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. In overeenstemming met de respectieve gegevensverwerkingsovereenkomsten zullen ze enkel persoonsgegevens verwerken in onze opdracht en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen.

  We delen uw persoonsgegevens met de volgende derden:
  Derde Omvang en doel van de overdracht
  Hume Brophy Communications Hosting en onderhoud van websites
  knoell Germany GmbH Beheer van websitegebonden communicatie en bestelling van studies

  (ii) Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU/EER
  Uw persoonsgegevens kunnen ook gedeeltelijk worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (“EU”) of de Europese Economische Ruimte (“EER”), die een lager gegevensbeschermingsniveau kunnen hebben dan Europese landen. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat er een voldoende beschermingsniveau wordt geboden voor uw persoonsgegevens, bv. door specifieke overeenkomsten te sluiten met onze contractpartners (kopie beschikbaar op verzoek), of zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor dergelijke verwerking.

  B. Informatie over uw rechten

  Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u in het algemeen de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw persoonsgegevens die wij bewaren;
 • Recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking omwille van ons eigen rechtmatig belang, het openbaar belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of dat dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
  U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met toekomstige werking. Raadpleeg voor meer informatie de bovenstaande hoofdstukken over de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

  Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten tot de hieronder vermelde contactpersoon.
  C. Contact opnemen
  Voor al uw vragen over gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar privacy@glyphosate.eu
  Als u contact wilt opnemen met individuele leden van de Glyphosate Renewal Group, raadpleeg dan de contactgegevens in ons colofon.

  D. Wijziging van de privacyverklaring

  We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Updates van onze Privacyverklaring zullen op onze website worden gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht bij de publicatie op onze website. We raden u dan ook aan regelmatig de site te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke updates.

  Laatste update: 25.06.2020