Notulen van de vergadering

Alvorens een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof in te dienen, kan de aanvrager de rapporterende lidstaten (AGG) en de EFSA ontmoeten om procedurele en wetenschappelijke onderwerpen te bespreken en richtsnoeren te verkrijgen.

Deze zogenaamde "pre-submission meetings" vonden plaats per conferentiegesprek of fysieke vergaderingen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) neemt als waarnemer deel aan deze vergaderingen en ondersteunt zo nodig de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat.

Tot nu toe hield de Glyphosate Renewal Group vier conferentiegesprekken en twee persoonlijke ontmoetingen met de Beoordelingsgroep.

Presentaties die tijdens deze vergaderingen werden besproken, evenals de notulen, worden gepubliceerd op deze website en parallel daaraan op de website van de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat die toegankelijk is via deze link. De aanvrager kan een vergadering voorafgaand aan de indiening vragen om de technische aspecten van de verlengingsprocedure te bespreken en om advies te krijgen om de kwaliteit van het dossier te verbeteren.

Transparency

Vergadering voorafgaand aan de indiening op 4 juli 2019

Vergadering voorafgaand aan de indiening op 17 en 18 oktober 2019

Vergadering voorafgaand aan de indiening op 27 september 2019

Vergadering na indiening op 26 augustus 2020

Vergadering voorafgaand aan de indiening op 16 april 2020

Vergadering voorafgaand aan de indiening op 4 juni 2020

Vergadering voorafgaand aan de indiening op 11 december 2019