Mötesprotokoll

Innan ansökan lämnas in om godkännande av ett verksamt ämne har den sökande möjlighet att träffa de rapporterande medlemsstaterna (AGG) och Efsa för att diskutera förfarande- och vetenskapliga frågor och få vägledning.

Dessa så kallade ”möten före inlämnande” ägde rum i form av konferenssamtal eller genom personliga möten. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) deltar som observatör i dessa möten och stödjer vid behov utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate. Glyphosate Renewal Group har hittills haft fyra konferenssamtal och två personliga möten med utvärderingsgruppen. Presentationer som diskuterades på dessa möten publiceras, tillsammans med protokoll, på denna webbplats och parallellt på webbplatsen för utvärderingsgruppen om glyfosat, vilken nås via denna länk.

Den sökande kan begära ett möte före inlämnande för att diskutera tekniska aspekter av förlängningsprocessen och för att få vägledning om hur dokumentationens kvalitet kan förbättras.

Transparency

Möte efter inlämnande den 26 augusti 2020

Möte före inlämnande den 4 juni 2020

Möte före inlämnande den 16 april 2020

Möte före inlämnande den 11 december 2019

Möte före inlämnande den 17 och 18 oktober 2019

Möte före inlämnande den 27 september 2019

Möte före inlämnande den 4 juli 2019