Användning

Användning

Glyfosat är ett icke-selektivt växtskyddsmedel som ursprungligen på 70-talet presenterades som det verksamma ämnet i produkten Roundup®.

Begreppet icke-selektivt växtskyddsmedel betyder att det kan eliminera nästan alla slags ogräs (enhjärtbladiga, tvåhjärtbladiga, perenner) det används på. Det blev allt viktigare inom hållbart jordbruk, i egenskap av ett betydelsefullt verktyg inom integrerad ogräsbekämpning. Ogräs konkurrerar med grödorna om plats, vatten, näringsämnen och solljus.

En jordbrukare som inte använder en bredverkande herbicid, t.ex. glyfosat, kan råka ut för ett skördebortfall på upp till 22 % till följd av svårigheter att bekämpa ogräs. Vidare finns det oräkneliga exempel på när en jordbrukare behöver bli av med icke önskad växtlighet för att odla sina grödor och där normalt en icke-selektiv herbicid som glyfosat är den metod man väljer i första hand, eftersom det är säkert när det används enligt anvisningarna på etiketten, lätt att använda och betingar en begränsad kostnad. Glyfosat fungerar i dag som en verksam beståndsdel i hundratals växtskyddsprodukter som för närvarande finns registrerade och godkända för att användas inom lantbruk, bekämpning av växtlighet, gräsmattor och trädgårdar med mera.