Zastosowania

Zastosowania

Glifosat jest herbicydem nieselektywnym, po raz pierwszy wprowadzonym jako substancja aktywna w produkcie Roundup®
w latach 70. XX wieku.

Termin „herbicyd nieselektywny” oznacza, że jest on w stanie usuwać prawie wszystkie rodzaje chwastów (rośliny jednoliścienne, dwuliścienne, byliny), wobec których jest stosowany.
Z czasem stał się on coraz bardziej istotnym środkiem stosowanym
w rolnictwie zrównoważonym jako ważne narzędzie w Zintegrowanym Zarządzaniu Chwastami. Chwasty konkurują z uprawami o miejsce, wodę, składniki odżywcze oraz światło.

Rolnik, który nie stosuje herbicydu o szerokim spektrum działania takiego jak glifosat, może doświadczać strat zbiorów sięgających 22%
w wyniku problemów z kontrolą chwastów. Ponadto istnieją niezliczone przykłady sytuacji, w których rolnik musi usuwać niechcianą roślinność, aby móc hodować swoje plony. Zwykle nieselektywny herbicyd
to najpopularniejsza metoda.

Wynika to z bezpieczeństwa jego stosowania (zgodnie z instrukcjami
na etykiecie), łatwości użycia i niskiego kosztu.

W dzisiejszych czasach glifosat służy jako substancja czynna w setkach środków ochrony roślin, aktualnie zarejestrowanych i dopuszczonych
do stosowania w rolnictwie, zarządzaniu roślinnością, trawnikami oraz ogrodami itp.

Najlepsze praktyki rolnicze

Stosowanie glifosatu ułatwiło wprowadzenie zmian w praktykach rolniczych. Kontrolując szerokie spektrum chwastów, w tym całe ich systemy korzeniowe, glifosat wyeliminował lub ograniczył potrzebę orania gleby. Taka ograniczona orka umożliwia rolnikom sadzenie nasion roślin uprawnych bezpośrednio na ściernisku.

Czytaj więcej Najlepsze praktyki rolnicze

Technologia aplikacji

Kwas glifosatowy sam w sobie nie posiada wystarczającej rozpuszczalności w wodzie, aby mógł być bezpośrednio rozpylony i pobrany przez roślinę. Dlatego glifosat jest często podawany jako roztwór solny w wodzie. Dodatkowo produkty chwastobójcze zawierają dodatkowe substancje chemiczne, takie jak środki powierzchniowo czynne, które zwiększają ich rozpuszczalność i poprawiają przenikanie substancji czynnej do roślin. Surfaktanty, które są również powszechnie stosowane w proszkach do prania, płynach do płukania i szamponach sprawiają, że woskowe powierzchnie roślin stają się bardziej przepuszczalne, a herbicyd bardziej lepki, dzięki czemu nie ulega spłukiwaniu natychmiast po oprysku.

Czytaj więcej Technologia aplikacji

Uprawa konserwująca

Uprawa konserwująca to system uprawy, który promuje minimalne naruszanie gleby (tj. brak orki), utrzymywanie stałej okrywy glebowej oraz zróżnicowanie gatunków roślin. Zwiększa ona różnorodność biologiczną oraz naturalne procesy biologiczne zarówno nad, jak i pod powierzchnią gruntu. Przyczynia się to do zwiększonej wydajności w zakresie gospodarki wodnej oraz związków odżywczych i prowadzi do ulepszenia i utrzymywania produkcji roślin uprawnych.

Czytaj więcej Uprawa konserwująca