Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie

Niniejszą stronę internetową („Strona internetowa“) dostarcza The Glyphosate Renewal Group („my” lub „nas”).
Dalsze informacje dotyczące dostawcy Strony internetowej znajdują się na naszej internetowej wizytówce.

A. Przetwarzanie danych osobowych

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe użytkownika podczas korzystania przez niego z naszej Strony internetowej.

A.1 Korzystanie z naszej Strony internetowej

(i) Uzyskiwanie dostępu do naszej Strony internetowej

Gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę internetową, jego przeglądarka przesyła pewne informacje
do naszego serwera internetowego. Odbywa się to z przyczyn technicznych i jest niezbędne do udostępnienia użytkownikowi żądanych informacji.
Następujące informacje są gromadzone, przez krótki czas przechowywane i wykorzystywane:

 • Data i godzina uzyskania dostępu
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu GMT
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod statusu HTTP
 • Strona internetowa żądająca dostępu
 • Przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego oprogramowania przeglądarki i powierzchnia

Podstawa prawna przetwarzania tych informacji wynika z faktu, że takie przetwarzanie jest wymagane
w celu udostępnienia żądanych przez użytkownika funkcji Strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ponadto by chronić nasze prawnie uzasadnione interesy, będziemy przechowywać takie informacje przez ograniczony czas, aby móc zainicjować śledzenie danych osobowych w przypadku faktycznego nieuprawnionego dostępu do naszych serwerów lub ich prób (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

(ii) Ustawianie plików cookie

Ta Strona internetowa korzysta tzw. plików cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane
są w pamięci urządzenia końcowego użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia Strony), które przeglądarka użytkownika może (w zależności od długości życia pliku cookie) przesłać do nas podczas następnej wizyty na naszej Stronie internetowej.

List of Cookies

Nazwa Cel Czas życia Dostawca Typ
visid_incap… pliki cookie stanowią część firewalla aplikacji webowej 1 miesiąc WordPress niezbędne
incap_ses… Wordfence w serwisie WordPress dana sesja WordPress niezbędne
_ga Google analytics 2 lata Google opcjonalne

 

Pliki cookie tej Strony internetowa dzielimy na (1) niezbędne pliki cookie, które są niezbędne dla podstawowych funkcji strony, i (2) opcjonalne pliki cookie, które pomagają nam analizować i zrozumieć sposób korzystania ze Strony internetowej.

Opcjonalne pliki cookie są domyślnie wyłączone. Użytkownik może wyrazić zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na ich wykorzystanie, korzystając z okna dialogowego Ustawień plików cookie na tej Stronie internetowej. Za pomocą tego samego dialogu może również wycofać swoją zgodę i wyłączyć opcjonalne pliki cookie.

Użytkownik może również korzystać z naszej Strony internetowej bez instalowania jakichkolwiek plików cookie.
W swojej przeglądarce internetowej użytkownik może w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcji lub mieć negatywny wpływ na przyjazność naszej Strony internetowej dla użytkownika.

(iii)  Analiza Strony internetowej przez Google

Pod warunkiem zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) nasza Strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Google będzie w naszym imieniu analizować korzystanie z naszej Strony internetowej przez użytkownika.
W tym celu wykorzystujemy pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli. Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej Strony internetowej (np. odsyłający adres URL, nasze strony internetowe odwiedzane przez użytkownika, typ przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) będą przekazywane na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki zostaną nam następnie udostępnione w formie zanonimizowanej. Podczas tego procesu dane użytkowania nie będą powiązane z jego pełnym adresem IP. Na naszej Stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP oferowaną przez Google, która po każdym przesłaniu danych do Google usuwa ostatnie 8 bitów (typ IPv4) lub ostatnie 80 bitów (typ IPv6) adresu IP użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na korzystanie z analizy internetowej, pobierając
i instalując udostępnioną wtyczkę do przeglądarki Google lub korzystając z okna dialogowego ustawień plików cookie na tej Stronie internetowej.

(iv)  Stosowanie formularzy kontaktowych

Użytkownik może skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na naszej Stronie internetowej. Użytkownicy mogą nam przekazywać następujące informacje:

 • Nazwę / Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Wiadomość

Informacje przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na konkretne żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Usuwamy te informacje, gdy tylko nie są one już potrzebne do przetwarzania lub realizacji żądania użytkownika.

A.2  Przekazywanie danych osobowych w ramach przetwarzania na zlecenie

(i)    Przekazywanie danych osobom trzecim

W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika korzystamy w pewnym zakresie z usług wyspecjalizowanych wykonawców usług. Tacy wykonawcy usług są starannie wybierani i regularnie przez nas monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych będą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i ściśle według naszych wytycznych.

Udostępniamy dane osobowe użytkownika następującym osobom trzecim:

Osoba trzecia Zakres i cel przekazywania danych
Hume Brophy Communications Hosting i utrzymanie strony internetowej
knoell Germany GmbH Zarządzanie komunikacją związaną
ze stroną internetową i zamawianie badań

 

(ii)  Przetwarzanie danych osobowych poza UE / EOG

Dane osobowe użytkownika mogą być częściowo przetwarzane również w krajach poza Unią Europejską („UE”) lub Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewnimy wystarczający poziom ochrony danych osobowych użytkownika, np. poprzez zawarcie specjalnych umów z naszymi partnerami umownymi (kopia dostępna na życzenie), lub poprosimy użytkownika o wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

B. Informacje dotyczące praw użytkownika

Następujące prawa są ogólnie dostępne dla użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych:

 • Prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika;
 • Prawo do żądania skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, interes publiczny lub profilowanie, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją istotne, uzasadnione powody, które są ważniejsze od interesów, praw i wolności użytkownika lub że takie przetwarzanie danych odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych;

Użytkownik może w każdej chwili ze skutkiem od tego momentu wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody użytkownika. 
Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw, prosimy o skierowanie prośby do osoby do kontaktu wskazanej poniżej.

C. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres: privacy@glyphosate.eu

Jeśli użytkownik chce skontaktować się z poszczególnymi członkami Glyphosate Renewal Group, prosimy
o skorzystanie z danych kontaktowych zawartych w naszej internetowej wizytówce.

D. Zmiany polityki prywatności

W każdym czasie możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na naszej Stronie internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na naszej Stronie internetowej. 

W związku z tym zalecamy regularne odwiedzanie naszej strony, żeby na bieżąco zapoznawać się z ewentualnymi aktualizacjami.

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2020.