Transparency

Przejrzystości

Glyphosate Renewal Group zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich istotnych aspektów unijnej procedury ponownej oceny i ponownego zatwierdzenia glifosatu w UE oraz wnoszenia w to wkładu. Glyphosate Renewal Group będzie to czynić w sposób rzeczowy, naukowy oraz przejrzysty.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na większą przejrzystość oraz informacje
w zakresie procesu oraz jego elementów konstytutywnych, Glyphosate Renewal Group zapewniła dostęp do dokumentacji naukowej złożonej w 2012 roku oraz do nowych badań, które dodano do dowodów naukowych zaprezentowanych
w 2012 roku oraz stanowiących część nowej dokumentacji przedłożonej w czerwcu 2020 roku. Glyphosate Renewal Group aktywnie spełnia nowe przepisy Ogólnego prawa żywnościowego UE, przed wejściem w życie tego prawodawstwa 27 marca 2021 roku.

Glyphosate Renewal Group upublicznia listę nowych prowadzonych badań, zapisów ze spotkań z organami regulacyjnymi zaangażowanymi w ponowną ocenę glifosatu, tj. Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Assessment Group on Glyphosate (AGG). AGG składa się z następujących organów regulacyjnych z czterech Krajów Członkowskich UE: ANSES (Francja), Nebih (Węgry), ctgb (Holandia) oraz KEMI (Szwecja).

Wniosek o odnowienie zezwolenia dla glifosatu, włącznie z listą nowych badań zapewniającą zgodność z aktualnymi wymogami regulacyjnymi, jak również korespondencją z uwagami ze strony Assessment Group on Glyphosate (AGG), jest upubliczniany na niniejszej stronie internetowej.

Ponadto, łatwy dostęp do części publicznej (tj. poza poufnymi informacjami handlowymi) dokumentacji dotyczącej odnowienia zezwolenia złożonej w 2012 roku jest również zapewniony na tej stronie. Pełne raporty z badań, przedłożone w czasie i do których Glyphosate Renewal Group ma prawa dostępu
i ujawniania, są dostępne dla zainteresowanych osób za pośrednictwem prostej procedury składania zamówień online (z niewielkim wyjątkiem dokumentów zawierających informacje poufne, dotyczące produkcji i źródła oraz dokumentów, które nie mają znaczenia dla bezpieczeństwa).

Po złożeniu dokumentacji dot. glifosatu w 2020 r., cała jej publiczna część,
w tym nowe sprawozdania z badań, jest udostępniana za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (z niewielkim wyjątkiem dokumentów zawierających pewne informacje dotyczące produkcji, które nie mają związku z bezpieczeństwem). Wyłączenie odpowiedzialności: Aby chronić prywatność danych i zgodnie
z obowiązującym prawem, wszystkie dane osobowe i obiekty badawcze do badań kręgowców zostaną usunięte z dokumentów upublicznionych przez Glyphosate Renewal Group.

Glyphosate Renewal Group dołączyła do Europejskiego rejestru służącego przejrzystości; szczegóły można znaleźć tutaj.