Transparency

Dokumentacja naukowa

W poniedziałek 8 czerwca 2020 r. Glyphosate Renewal Group przedłożyła dokumentację naukową przedstawiającą ocenę bezpieczeństwa glifosatu do Assessment Group on Glyphosate. Ta dokumentacja naukowa zawiera wszystkie dokumenty regulacyjne i publikacje naukowe wymagane do odnowienia rejestracji glifosatu zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym pestycydów*.

Centralną częścią procesu regulacyjnego mającego na celu uzyskanie zezwolenia na stosowanie i wprowadzanie do obrotu glifosatu w UE jest przedłożenie dowodów naukowych potwierdzających jego bezpieczeństwo właściwym organom krajowym i europejskim.

Glyphosate Renewal Group (GRG) przedłożyła dokumentację naukową celem recenzji i oceny ryzyka do Assessment Group on Glyphosate (AGG), składającej się z organów regulacyjnych z Francji, Węgier, Holandii oraz Szwecji. Dokumentacja ta zawiera 100 nowych badań, odpowiednią literaturę dostępną publicznie i streszczenia badań, które potwierdzają bezpieczeństwo glifosatu.

Te nowe publikacje naukowe potwierdzają dowody przedstawione podczas poprzedniego procesu odnawiania (2012–2017). W wyniku tamtego procesu zdecydowano o ponownym zatwierdzeniu glifosatu
w UE na okres 5 lat.

Poprzez niniejszą stronę internetową, Glyphosate Renewal Group zapewnia łatwy dostęp do publicznej części dokumentacji oraz do pełnych raportów
z badań przedłożonych w 2012 r., do których GRG ma dostęp i prawa
do rozpowszechniania.

Po niedawnym przedłożeniu dokumentacji naukowej na rok 2020 również wszystkie nowe raporty z badań zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej za pośrednictwem prostej procedury zamawiania online. W obu przypadkach niektóre informacje dotyczące produkcji, niezwiązane
z bezpieczeństwem stosowania glifosatu oraz dane osobowe nie są ujawniane.

* Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego oraz Rady
z dnia 21 października 2009 r. o wprowadzaniu środków ochrony roślin na rynek.