Podsumowanie badań

Podsumowania badań to dokumenty przygotowane przez wnioskodawcę, w tym przypadku Glyphosate Renewal Group (GRG),
by pomóc w poruszaniu się po i w przetwarzaniu ogromnej ilości danych zawartych we wszystkich badaniach bezpieczeństwa ludzi
i środowiska.

W zależności od rodzaju badania, raport może zawierać kilkaset stron. Oprócz szczegółowych informacji na temat konfiguracji testów, ich wykonania i wyników, raport zawiera również dokumenty dotyczące Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), równania
i wyjaśnienia z wytycznych, wyników z oprogramowania, raportów
z walidacji metod, certyfikatów i tabel danych.

Streszczenia te są przedkładane właściwym organom UE i krajowym, aby umożliwić ich niezależną ocenę bezpieczeństwa glifosatu jako takiego oraz glifosatu jako substancji czynnej reprezentatywnego środka ochrony roślin.

Chociaż podsumowania badań są również dostępne na stronie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), pragniemy zaoferować ułatwiony dostęp do tej dokumentacji.

Na tej stronie można znaleźć podsumowania badań, które stanowiły część dokumentacji naukowej dotyczącej bezpieczeństwa glifosatu, przedłożonej właściwym organom w 2012 r. Poprzez niniejszą stronę internetową GRG zapewni dostęp do streszczeń badań, które są częścią dokumentacji dotyczącej glifosatu, która ma zostać złożona w czerwcu 2020 r. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony ponownie
po przedłożeniu dokumentacji okresie letnim w 2020 r.

Zapewniając dostęp do dokumentacji z 2012 i 2020 r., w tym terminową publikację wykazu nowych zleconych badań i korespondencję
z władzami, Glyphosate Renewal Group daje silny sygnał potwierdzający rzetelność jej zobowiązania do przejrzystości.