Transparency

Nasze zobowiązanie wobec przejrzystości

Glyphosate Renewal Group zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stosownych aspektów unijnej procedury ponownej oceny i ponownego zatwierdzenia glifosatu w UE oraz wspierania tego procesu. Glyphosate Renewal Group będzie to czynić w sposób rzeczowy, naukowy oraz przejrzysty.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na większą przejrzystość procesu decyzyjnego oraz na informacje
w zakresie samego procesu oraz jego elementów konstytutywnych, Glyphosate Renewal Group zapewniła dostęp do dokumentacji naukowej złożonej w 2012 r. oraz do nowych badań, które dodano do dowodów naukowych zaprezentowanych w 2012 r. oraz stanowiących część nowej dokumentacji przedłożonej
w czerwcu 2020 r. Glyphosate Renewal Group proaktywnie spełniła nowe przepisy Ogólnego Prawa Żywnościowego UE, przed wejściem w życie tego prawodawstwa 27 marca 2021 r.

Glyphosate Renewal Group upublicznia listę nowo prowadzonych badań, zapisów ze spotkań z organami regulacyjnymi zaangażowanymi w ponowną ocenę glifosatu, tj. Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Assessment Group on Glyphosate (AGG). AGG składa się z następujących organów regulacyjnych z czterech krajów członkowskich UE: ANSES (Francja), Nebih (Węgry), ctgb (Holandia) oraz KEMI (Szwecja).

Wniosek o odnowienie zezwolenia dla glifosatu, włącznie z listą nowych badań zapewniającą zgodność z aktualnymi wymogami regulacyjnymi, jak również korespondencją z uwagami ze strony Assessment Group on Glyphosate (AGG), jest upubliczniony na niniejszej stronie internetowej.

Ponadto zapewniliśmy na niniejszej stronie internetowej łatwy dostęp do części publicznej (tj. poza poufnymi informacjami handlowymi) dokumentacji dotyczącej odnowienia zezwolenia złożonej w 2012 r. Pełne raporty z badań, przedłożone w czasie i do których Glyphosate Renewal Group ma prawa dostępu i ujawniania, są dostępne dla zainteresowanych osób za pośrednictwem prostej procedury składania zamówień online (z niewielkim wyjątkiem dokumentów zawierających informacje poufne, dotyczące produkcji i źródła oraz dokumentów, które nie mają znaczenia dla bezpieczeństwa).

Po złożeniu dokumentacji dot. glifosatu w 2020 r., cała jej publiczna część, w tym nowe sprawozdania z badań, jest udostępniana za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (z niewielkim wyjątkiem dokumentów zawierających pewne informacje dotyczące produkcji, które nie mają związku
z bezpieczeństwem).
Wyłączenie odpowiedzialności: Aby chronić prywatność danych i zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie dane osobowe i dane ośrodków badawczych do badań kręgowców zostaną usunięte z dokumentów upublicznionych przez Glyphosate Renewal Group.

Glyphosate Renewal Group dołączyła do europejskiego rejestru służącego przejrzystości; szczegóły można znaleźć tutaj.