Transparency

Przydatne informacje

Glifosat to substancja chemiczna zawarta w licznych nieselektywnych herbicydach opracowywanych do eliminowania niechcianych roślin inwazyjnych (chwastów).

Produkty na bazie glifosatu są zatwierdzone do stosowania
m. in. w rolnictwie, zarządzaniu roślinnością, trawnikach i ogrodach,
na kolei. Aktualnie są one zarejestrowane i sprzedawane w ponad 150 krajach.

Herbicydy na bazie glifosatu, stosowane zgodnie z instrukcjami na etykiecie, stanowią bezpieczne i skuteczne narzędzie do zwalczania chwastów, które mogą zagrażać produkcji rolnej, zwłaszcza zmniejszając produktywność i jakość upraw, ale także roślin, które mogłyby zaszkodzić bezpieczeństwu, stabilności i użyteczności torów kolejowych, autostrad, zapór, wiaduktów i innych konstrukcji. Jeżeli chwasty nie są zwalczane
w skuteczny sposób, może to prowadzić do wyższych kosztów produkcji lub strat
w zbiorach, co ma negatywny wpływ na dochody rolnika.

Herbicydy oparte na glifosacie wprowadzono po raz pierwszy w 1974 r. i od tego czasu były stosowane w bezpieczny sposób. W rolnictwie stosuje się je wobec szerokiej gamy roślin uprawnych, a także na pastwiskach.

Glifosat od dawna przyczynia się do poprawy zdrowia gleby i jej różnorodności biologicznej, umożliwiając uprawę bez orki lub uprawę uproszczoną. Stosowanie produktów na bazie glifosatu pomaga również w zapobieganiu erozji gleby, zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i chronieniu większych obszarów ziemi dla rodzimych siedlisk.

Bezpieczeństwo

Glifosat był poddawany bardziej dokładnym badaniom niż większość innych chemicznych substancji czynnych stosowanych w pestycydach. Z badań tych wynika w zdecydowanie przeważającej mierze, że glifosat stosowany zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami zawartymi na etykietach jest bezpieczny.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie

Zastosowania

Glifosat jest stosowany do zwalczania różnych niepożądanych roślin inwazyjnych (chwastów), głównie
w rolnictwie i ogrodnictwie, ale także
na użytkach zielonych, obszarach nieuprawnych, takich jak tory kolejowe
i pobocza oraz w leśnictwie.

Poznaj zastosowania glifosatu