Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wszelkie środki ochrony roślin, włącznie z tymi, które zawierają aktywną substancję – glifosat – podlegają rygorystycznym i wyczerpującym testom. Badania te prowadzone są pod czujnym okiem agencji regulacyjnych z całego świata. Wiodące organizacje regulacyjne w zakresie ochrony zdrowia na całym świecie wielokrotnie stwierdzały, że produkty na bazie glifosatu mogą być bezpiecznie stosowane, jeżeli są używane zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie. Z uwagi na jego skuteczność i szerokie zastosowanie, glifosat jest jednym z najlepiej przebadanych herbicydów na świecie.

Zdrowie ludności

Glifosat został zatwierdzony do stosowania w ponad 160 krajach. Ponad 100 badań zostało ocenionych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) pod kątem rakotwórczości glifosatu. W tymczasowym przeglądzie rejestracji ze stycznia 2020 r. EPA stwierdziła, że „nie zidentyfikowała żadnego ryzyka dla zdrowia ludzkiego związanego z narażeniem na glifosat”. EPA dokładnie oceniła ryzyko wobec ludzi wynikające z narażenia na glifosat pochodzące od wszystkich jego zastosowań oraz dróg narażenia i nie stwierdziła żadnego ryzyka powodującego obawy”. EPA powtórzyła również swój wniosek, że „glifosat prawdopodobnie nie jest rakotwórczy dla ludzi”, co stanowi najkorzystniejszą ocenę tej organizacji.

Czytaj więcej Zdrowie ludności

Pozostałości w żywności przeznaczonej dla ludzi

Rzeczą normalną jest, że rośliny uprawne zawierają bardzo małe (śladowe) ilości związków, których używa się lub które są obecne w ich środowisku wzrostu. Dzięki ciągłym postępom w technologii, eksperci są dziś w stanie wykryć obecność substancji w jednostkach tak małych jak jedna miliardowa grama. Dla przedstawienia kontekstu, jedna miliardowa część grama to odpowiednik jednej kropli wody w basenie olimpijskim. Taki postęp umożliwia naukowcom zapewnianie bezpieczeństwa żywności.

Czytaj więcej Pozostałości w żywności przeznaczonej dla ludzi