Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wszelkie środki ochrony roślin, włącznie z tymi, które zawierają substancję czynną glifosat podlegają rygorystycznym i wyczerpującym testom. Badania te prowadzone są pod czujnym okiem agencji regulacyjnych z całego świata. Wiodące organizacje regulacyjne
w zakresie ochrony zdrowia na całym świecie wielokrotnie stwierdzały, że produkty na bazie glifosatu mogą być bezpiecznie stosowane, jeżeli są używane zgodnie z instrukcjami podanymi
na etykiecie.
 Z uwagi na jego skuteczność i szerokie zastosowanie, glifosat jest jednym z najlepiej przebadanych herbicydów na świecie.

Zdrowie człowieka

Glifosat jest dopuszczony do użytku w ponad 100 krajach. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) poddała ocenie ponad 100 badań pod kątem rakotwórczości glifosatu. W tymczasowym przeglądzie rejestracyjnym ze stycznia 2020 roku EPA stwierdziła, że „nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego wynikających z narażenia na glifosat”.

Czytaj więcej o Zdrowie człowieka

Pozostałości w żywności przeznaczonej dla ludzi

Rzeczą normalną jest, że rośliny uprawne zawierają bardzo małe (śladowe) ilości związków, których używa się lub które są obecne w ich środowisku wzrostu. Dzięki ciągłym postępom w technologii, eksperci są dziś w stanie wykryć obecność substancji w jednostkach tak małych jak jedna miliardowa grama. Dla przedstawienia kontekstu, jedna miliardowa część grama to odpowiednik jednej kropli wody w basenie olimpijskim. Postęp technologiczny umożliwia naukowcom zwiększoną dbałość o bezpieczeństwo żywności.

Czytaj więcej Pozostałości w żywności przeznaczonej dla ludzi