Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wszelkie środki ochrony roślin, włącznie z tymi, które zawierają substancję czynną glifosat podlegają rygorystycznym i wyczerpującym testom. Badania te prowadzone są pod czujnym okiem agencji regulacyjnych z całego świata. Wiodące organizacje regulacyjne
w zakresie ochrony zdrowia na całym świecie wielokrotnie stwierdzały, że produkty na bazie glifosatu mogą być bezpiecznie stosowane, jeżeli są używane zgodnie z instrukcjami podanymi
na etykiecie.
 Z uwagi na jego skuteczność i szerokie zastosowanie, glifosat jest jednym z najlepiej przebadanych herbicydów na świecie.

Zdrowie ludności

Glifosat został zatwierdzony do stosowania w ponad 160 krajach. Ponad 100 badań zostało ocenionych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) pod kątem rakotwórczości glifosatu. W tymczasowym przeglądzie rejestracji ze stycznia 2020 r. EPA stwierdziła, że „nie zidentyfikowała żadnego ryzyka dla zdrowia ludzkiego związanego z narażeniem na glifosat”. EPA dokładnie oceniła ryzyko wobec ludzi wynikające z narażenia na glifosat pochodzące od wszystkich jego zastosowań oraz dróg narażenia i nie stwierdziła żadnego ryzyka powodującego obawy. EPA powtórzyła również swój wniosek, że „glifosat prawdopodobnie nie jest rakotwórczy dla ludzi”, co stanowi najkorzystniejszy poziom oceny tej organizacji.

Czytaj więcej Zdrowie ludności

Pozostałości w żywności przeznaczonej dla ludzi

Rzeczą normalną jest, że rośliny uprawne zawierają bardzo małe (śladowe) ilości związków, których używa się lub które są obecne w ich środowisku wzrostu. Dzięki ciągłym postępom w technologii, eksperci są dziś w stanie wykryć obecność substancji w jednostkach tak małych jak jedna miliardowa grama. Dla przedstawienia kontekstu, jedna miliardowa część grama to odpowiednik jednej kropli wody w basenie olimpijskim. Postęp technologiczny umożliwia naukowcom zwiększoną dbałość o bezpieczeństwo żywności.

Czytaj więcej Pozostałości w żywności przeznaczonej dla ludzi