Wdrożenie rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa precyzyjnego niesie podwójny pozytywny skutek.

Z punktu widzenia środowiska naturalnego, technologie te pozwalają
na zapewnianie ukierunkowanego i precyzyjnego dawkowania herbicydów opartych na zagęszczeniu i składzie gatunkowym wykrytych chwastów. Innymi słowy, dawki podaje się tylko na poziomie, jaki jest niezbędny do usuwania chwastów pojawiających się na polu.

Herbicydy podaje się też w bardziej precyzyjny i wydajny sposób, zmniejszeniu ulega również zużycie wody. Ponadto, w przypadku opryskiwaczy dronowych, nie ma potrzeby prowadzenia konwencjonalnego oprysku przy użyciu traktorów, co zmniejsza zużycie paliwa i emisje CO2. Dodatkową zaletą jest możliwość kontynuowania zwalczania chwastów za pomocą narzędzi powietrznych również przy niekorzystnych warunkach glebowych (np. po silnych opadach).

Te możliwości dają rolnikom istotne korzyści. Ukierunkowane dawkowanie produktów chwastobójczych jest równie skuteczne co tradycyjne metody aplikacji. Oznacza to, że plony są chronione od chwastów, ale koszt tej operacji jest niższy.

Dostęp do rozwiązań cyfrowych wymaga odgórnej inwestycji ze strony rolnika, która następuje po trwających dekady inwestycjach prowadzonych przez przedsiębiorstwa agrotechnologiczne, które badają, opracowują i wprowadzają te rozwiązania na rynek. Wraz z rozwojem i rozpowszechnieniem cyfrowych rozwiązań precyzyjnej identyfikacji oraz usuwania chwastów, powinny one stać się bardziej przystępne cenowo i szerzej stosowane.