Organy regulacyjne na całym świecie (np. amerykańska EPA czy unijna EFSA) ustalają ścisłe wytyczne i zasady, w tym oceny bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że pozostałości środków ochrony roślin w żywności są jak najniższe. Poziomy te są definiowane znacznie poniżej tych, które mogłyby wzbudzić obawy zdrowotne. Dzienne limity ekspozycji muszą być co najmniej 100-krotnie niższe niż poziomy, dla których badania nad bezpieczeństwem wykazywały brak negatywnych skutków.

Poziomy, które są czasem stwierdzane w żywności, są bardzo niskie, znacznie poniżej poziomów budzących obawy.
W przeglądzie istniejących maksymalnych poziomów pozostałości glifosatu, EFSA stwierdziła, że: „[…] nie stwierdzono ryzyka dla konsumentów, wskazując również na niepewność wynikającą z braku danych”. Ponadto FAO oraz WHO stwierdziły, że jest mało prawdopodobne, aby narażenie na pozostałości glifosatu stanowiło zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W końcu, amerykańska Food and Drug Administration (FDA) stwierdziła, w oparciu o swój coroczny program badania pozostałości substancji (2018), że „poziomy pozostałości pestycydów w dostawach żywności w USA są znacznie poniżej ustalonych norm bezpieczeństwa”.
FDA podkreśliła, że poziomy glifosatu były „poniżej akceptowalnych poziomów ustanowionych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA)”.