Αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων ασφάλειας, ορίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως (π.χ. EPA ή EFSA των ΗΠΑ), για να διασφαλιστεί ότι τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιμα είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα και σε κάθε περίπτωση πολύ χαμηλότερα από οποιοδήποτε επίπεδο ανησυχίας. Τα ημερήσια όρια έκθεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 φορές χαμηλότερα από τα επίπεδα που έχουν αποδειχθεί ότι δεν έχουν αρνητική επίδραση στις μελέτες ασφάλειας.

Τα επίπεδα που εντοπίζονται μερικές φορές στα τρόφιμα είναι απίστευτα μικρά και δεν πλησιάζουν σε επίπεδο ανησυχίας. Η EFSA δήλωσε στην Ανασκόπηση των υφιστάμενων μέγιστων επιπέδων υπολειμμάτων για το glyphosate: «[…] δεν εντοπίζεται καμία ανησυχία για τους καταναλωτές, υπογραμμίζοντας επίσης τις αβεβαιότητες που οφείλονται σε ελλιπή δεδομένα.». Επιπλέον, ο FAO και ο ΠΟΥ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκθεση σε υπολείμματα γλυφοσάτης είναι απίθανο να δημιουργήσει ανησυχίες για την υγεία των καταναλωτών.

Τέλος, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «τα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στην προμήθεια τροφίμων των ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλότερα από τα καθιερωμένα πρότυπα ασφαλείας» με βάση τα αποτελέσματα του ετήσιου προγράμματος δοκιμών υπολειμμάτων (2018). Η FDA ήταν ξεκάθαρη ότι τα επίπεδα γλυφοσάτης «ήταν κάτω από τα επίπεδα ανοχής που είχε ορίσει η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA).