Τα ούρα είναι ένας πρωταρχικός τρόπος για την αποβολή των υδατοδιαλυτών χημικών ή των μεταβολιτών τους από το σώμα. Το glyphosate είναι υδατοδιαλυτό και τα νεφρά μας θα φιλτράρουν τυχόν glyphosate που υπάρχει στην κυκλοφορία του αίματος πριν την αποβολή τους μέσω των ούρων.

Οι άνθρωποι αποβάλλουν το glyphosate από το σώμα τους γρήγορα [1] με ελάχιστα να απομένουν μετά από μερικές ημέρες. Αυτή η διαδικασία ισχύει επίσης για τις φυσικές χημικές ουσίες στα τρόφιμα και, γνωρίζοντας αυτό, ορισμένοι ερευνητές μελετούν [2] πώς αλλάζει η χημεία των ούρων μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών.
Στην πραγματικότητα, οι μετρήσεις [3] των μεταβολιτών της καφεΐνης στα λύματα παρέχουν ένα μέσο εκτίμησης της πρόσληψης καφεΐνης σε επίπεδο πληθυσμού.

Το glyphosate και άλλα φυτοφάρμακα μπορεί να υπάρχουν σε τρόφιμα σε χαμηλά επίπεδα που ονομάζονται υπολείμματα. Οι ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα κάθε φυτοφαρμάκου ορίζοντας μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων (MRL).
Ένα MRL είναι το υψηλότερο επίπεδο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που μπορεί νόμιμα να υπάρχει σε ή σε μεμονωμένες καλλιέργειες ή τρόφιμα. Τα MRL παρέχουν ένα μέσο προσδιορισμού 1) εάν ένα τρόφιμο μπορεί να πουληθεί, 2) εάν οι αγρότες ακολουθούν τις οδηγίες της ετικέτας του προϊόντος και 3) ανώτατες εκτιμήσεις της έκθεσης σε διαιτητικά φυτοφάρμακα σε έναν πληθυσμό.

Η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση BUND (Ένωση για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Φύσης—Γερμανικό παράρτημα των Φίλων της Γης) διεξήγαγε μια μελέτη [4] με τίτλο « Προσδιορισμός υπολειμμάτων Glyphosate σε δείγματα ανθρώπινων ούρων από 18 ευρωπαϊκές χώρες ».

Η πλειονότητα (56,1%) των δειγμάτων δεν περιείχε ανιχνεύσιμα επίπεδα γλυφοσάτης και από αυτά που περιείχαν ανιχνεύσιμη γλυφοσάτη, το υψηλότερο επίπεδο ήταν ακόμα λιγότερο από δύο μικρογραμμάρια ανά λίτρο (δύο μέρη ανά δισεκατομμύριο). Τα αποτελέσματα μεταφράζονται σε μια πρόσληψη που είναι πάνω από 1.500 φορές χαμηλότερη από αυτή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (0,5 mg/kg σωματικού βάρους την ημέρα) και περισσότερο από 3.000 φορές χαμηλότερη από την αντίστοιχη τιμή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (1,0 mg/kg σωματικού βάρους/ημέρα).

Αυτές οι τιμές από την EFSA και τον ΠΟΥ είναι εκθέσεις που μπορούν να συμβαίνουν καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, χωρίς να δημιουργούν ανησυχίες για κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η απλή ανίχνευση glyphosate ή άλλων χημικών ουσιών στα ούρα δεν ισοδυναμεί με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία [5].