Glyphosate Renewal Group

Τι είναι η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (Glyphosate Renewal Group)

Η Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης (Glyphosate Renewal Group ή GRG) είναι ένα σύνολο εταιρειών που επιδιώκουν την ανανέωση της αδειοδότησης για τη δραστική ουσία γλυφοσάτη το 2022 στην ΕΕ, ενώνοντας πόρους και προσπάθειες για την προετοιμασία ενός ενιαίου φακέλου με όλες τις επιστημονικές μελέτες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της γλυφοσάτης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η έγκριση της γλυφοσάτης ανανεώνεται στην ΕΕ για 10 χρόνια

Στις 29 Νοεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον εκτελεστικό κανονισμό, ανανεώνοντας την έγκριση της γλυφοσάτης για περίοδο 10 ετών (έως τις 15 Δεκεμβρίου 2033). 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε καμία γνώμη κατά την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης

Στις 16 Νοεμβρίου, η Επιτροπή Προσφυγών, αποτελούμενη από εκπροσώπους των Κρατών Μελών της ΕΕ, δεν κατέληξε σε γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της γλυφοσάτης στην ΕΕ για άλλα δέκα χρόνια.
Χαιρετίζουμε τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σημερινό δελτίο τύπου ότι θα παρατείνει πλέον την έγκριση της γλυφοσάτης για 10 χρόνια.

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ GRG

Η Θέση της Ομάδας Ανανέωσης της Γλυφοσάτης σε επιστημονικά θέματα

Η GRG παρέχει ενημερωμένα συνοπτικά έγγραφα και πλάνα παρουσίασης συνεδρίων στον τομέα της τοξικολογίας, της οικοτοξικολογίας, της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και των καταλοίπων, που περιέχουν πληροφορίες σχετικές με την εν εξελίξει αξιολόγηση κινδύνου ΕΕ της δραστικής ουσίας glyphosate (γλυφοσάτης) και απευθύνονται στο πρόσφατο αίτημα της EFSA για πρόσθετες πληροφορίες και στα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών για δημόσια διαβούλευση.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρύθμιση ΠΠΠ για τη γλυφοσάτη

Τα Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) έχουν οριστεί για να προστατεύουν τα επιφανειακά ύδατα υποδοχής από τις βλαβερές επιπτώσεις των ρύπων. Στις 26 Οκτωβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε μια νομική πρόταση για την αναθεώρηση του καταλόγου των ρύπων των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, θέτοντας έτσι και οριακές τιμές επιφανειακών υδάτων για τη γλυφοσάτη. Κατά τη δημοσίευση, η διαδικασία για την αναθεώρηση του ΠΠΠ για τη γλυφοσάτη ήταν ακόμη σε εξέλιξη, όπως προβλέπεται στην Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι είναι η γλυφοσάτη

What is Glyphosate

Τι είναι η γλυφοσάτη

Η γλυφοσάτη είναι μια χημική ουσία που περιέχεται σε πολυάριθμα μη εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα που αναπτύχθηκαν για την εξόντωση ανεπιθύμητων χωροκατακτητικών φυτών (ζιζανίων). Τα προϊόντα που βασίζονται στη γλυφοσάτη είναι εγκεκριμένα για χρήση στη γεωργία, στη διαχείριση της βλάστησης, σε χλοοτάπητες και κήπους, σε σιδηροδρομικές γραμμές και άλλα. Σήμερα, έχουν εγκριθεί και διατίθενται στην αγορά σε περισσότερες από 150 χώρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΟΣΑΤΗ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη Γλυφοσάτη;

01 Διαφάνεια

Για να ανταποκριθούμε στο αίτημα για μεγαλύτερη διαφάνεια, σε αυτόν τον ιστότοπο θα διατίθενται μελέτες, εφαρμογές, πρακτικά επίσημων συνεδριάσεων και άλλα.

02 Διαδικασία Αδειοδότησης

Μια εμπεριστατωμένη διαδικασία που απαιτεί ενδελεχή επιστημονικό έλεγχο από πολλούς αρμόδιους και ειδικούς φορείς, ανεξάρτητους από τη βιομηχανία, αποτελεί τη βάση της αδειοδότησης της ΕΕ για τη χρήση της γλυφοσάτης στα ζιζανιοκτόνα.

03 Περιβάλλον και Βιοποικιλότητα

Τα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη παρέχουν απλό, ευέλικτο και οικονομικά αποδοτική καταπολέμηση των ζιζανίων, καθώς η γλυφοσάτη συμβάλλει στην απομάκρυνση χωροκατακτητικών ζιζανίων εδώ και αρκετά χρόνια.

04 Ασφάλεια

Η γλυφοσάτη έχει υποβληθεί σε πιο ενδελεχείς δοκιμές από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χημική ουσία [δραστική ουσία που χρησιμοποιείται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα]. Οι εν λόγω δοκιμές καταλήγουν συντριπτικά στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τις προβλεπόμενες χρήσεις της.

 

 

05 Χρήσεις

Η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση διαφόρων ανεπιθύμητων χωροκατακτητικών φυτών (ζιζανίων) κυρίως στη γεωργία και την κηπουρική, αλλά και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, όπως σιδηροδρομικές γραμμές και λωρίδες πρασίνου, καθώς και στη δασοκομία.

Στατιστικά στοιχεία

Η γλυφοσάτη σε αριθμούς

Η γλυφοσάτη είναι η βασική δραστική ουσία των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων μη εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων στον κόσμο, επειδή συνδυάζει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφαλή χρήση όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

+25%

Αποδοτικότητα

Μέγιστη αύξηση που θα μπορούσαν να επιτύχουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ χρησιμοποιώντας τη γλυφοσάτη με ασφαλή τρόπο όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας (πηγή).

-22%

Παραγωγικότητα στη συγκομιδή

Μέγιστη απώλεια που θα υφίσταντο η ελαιοκράμβη, ο αραβόσιτος, το κριθάρι και το σιτάρι χωρίς γλυφοσάτη (πηγή).

-75%

Εξαγωγή σίτου

Από την ΕΕ προς τρίτες χώρες που θα μπορούσε να απολεσθεί χωρίς τη χρήση γλυφοσάτης στην ΕΕ (πηγή).

400 kg

Οπωροκηπευτικά

Ένας καταναλωτής βάρους 80 κιλών μπορεί να προσλάβει έως και 40 mg καταλοίπων γλυφοσάτης ανά ημέρα χωρίς να βλάπτει την υγεία του. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 400 kg οπωροκηπευτικών ανά ημέρα (πηγή).