Glyphosate Renewal Group

Wat is de Glyphosate Renewal Group

De Glyphosate Renewal Group (GRG) is een verzameling van bedrijven die de EU-vergunning voor de werkzame stof glyfosaat in 2022 willen verlengen door hun middelen en inspanningen te bundelen om een enkel dossier op te stellen met alle wetenschappelijke studies en informatie over de veiligheid van glyfosaat.

Meer informatie

ECHA: classificatie van glyfosaat als kankerverwekkend is niet gerechtvaardigd

Op 30 mei kondigde het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) zijn conclusie aan na de herziening van de classificatie van glyfosaat. Op basis van een uitgebreide herbeoordeling van wetenschappelijk bewijs concludeert het Comité Risicobeoordeling (RAC) van ECHA dat het classificeren van glyfosaat als kankerverwekkend niet gerechtvaardigd is. Verder vond de commissie dat het beschikbare wetenschappelijke bewijs niet voldoende was om glyfosaat te classificeren voor specifieke doelorgaantoxiciteit, of als een mutagene of reproductietoxische stof.

GA NAAR DE VERKLARING VAN DE GRG

Statement van de GRG betreffende de geupdatete tijdlijn voor de evaluatie van glyfosaat

Op 10 mei 2022 heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een persbericht (link) uitgebracht, waarin wordt medegedeeld dat de evaluatie voor de verlenging van de EU-toelating van de werkzame stof glyfosaat, bepaald door de EU-verordening gewasbescherming (Verordening (EG) 1107/2009), zal worden uitgesteld.

Ga naar de verklaring van de GRG

Wat is glyfosaat?

What is Glyphosate

Wat is glyfosaat?

Glyfosaat is een chemische stof die voorkomt in tal van niet-selectieve herbiciden die zijn ontwikkeld om ongewenste invasieve planten (onkruid) te elimineren. Producten op basis van glyfosaat zijn goedgekeurd voor gebruik in de landbouw, vegetatiebeheer, gazon & tuin, spoorwegen en meer. Momenteel worden ze geregistreerd en op de markt gebracht in meer dan 160 landen.

Meer Over Glyfosaat

Wilt u meer weten over glyfosaat?

01 Transparantie

Studies, aanvragen, notulen van officiële vergaderingen en meer zullen op deze website ter beschikking worden gesteld om tegemoet te komen aan de vraag naar meer transparantie.

02 Vergunningsproces

Aan de basis van de EU-vergunning voor het gebruik van glyfosaat in herbiciden ligt een robuust proces dat grondig wetenschappelijk onderzoek vereist door meerdere bevoegde en deskundige entiteiten, onafhankelijk van de sector.

03 Milieu & Biodiversiteit

Herbiciden op basis van glyfosaat bieden een eenvoudige, flexibele en kostenefficiënte onkruidbestrijding, aangezien glyfosaat helpt om invasief onkruid voor meerdere jaren te verwijderen.

04 Veiligheid

Glyfosaat is grondiger getest dan vrijwel elke andere chemische stof [werkzame stof gebruikt in pesticiden]. Uit deze tests blijkt overweldigend dat glyfosaat veilig kan worden gebruikt voor de beoogde toepassingen.

05 Toepassingen

Glyfosaat wordt gebruikt om een verscheidenheid aan ongewenste invasieve planten (onkruid) te bestrijden, meestal in de landbouw en het tuinieren, maar ook op graslanden, niet-bewerkte gebieden zoals spoorlijnen en bermen en in de bosbouw.

Statistieken

Glyfosaat in cijfers

Glyfosaat is de belangrijkste werkzame stof van de meest gebruikte niet-selectieve herbiciden ter wereld omdat het een bewezen doeltreffendheid combineert met veilig gebruik wanneer het in overeenstemming met de instructies op het etiket wordt gebruikt.

+25%

Rentabiliteit

Maximale toename die EU-boerderijen konden realiseren door glyfosaat veilig te gebruiken in overeenstemming met de instructies op het etiket (link).

-22%

Opbrengstproductiviteit

Maximaal verlies van koolzaad, maïs, gerst en tarwe zonder glyfosaat (link).

-75%

Tarwe-export

Van de EU naar derde landen kan verloren gaan als de EU geen glyfosaat zou gebruiken (link).

400kg

Groenten & fruit

Een consument die 80 kg weegt, kan tot 40 mg glyfosaatresidu per dag opnemen zonder dat dit de gezondheid schaadt. Dit komt overeen met ongeveer 400 kg groenten en fruit per dag (link).