Glyphosate Renewal Group

Wat is de Glyphosate Renewal Group

De Glyphosate Renewal Group (GRG) is een verzameling van bedrijven die de EU-vergunning voor de werkzame stof glyfosaat in 2022 willen verlengen door hun middelen en inspanningen te bundelen om een enkel dossier op te stellen met alle wetenschappelijke studies en informatie over de veiligheid van glyfosaat.

Meer informatie

Goedkeuring glyfosaat wordt in de EU met 10 jaar verlengd

Op 29 november 2023 publiceerde de Europese Commissie de uitvoeringsverordening, die de goedkeuring van glyfosaat verlengt voor een periode van 10 jaar (tot 15 december 2033).

MEER INFORMATIE

De lidstaten hebben geen advies uitgebracht in de stemming over het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat te verlengen

Op 16 november heeft het beroepscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, geen advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat in de EU met nog eens tien jaar te verlengen. We zijn blij met de verklaring van de Europese Commissie in het persbericht van vandaag dat ze glyfosaat nu voor 10 jaar zal verlengen. De Commissie stelt dat dit besluit “in overeenstemming is met de EU-wetgeving en bij gebrek aan de vereiste meerderheid in beide richtingen, is de Commissie nu verplicht om een besluit te nemen vóór 15 december 2023, wanneer de huidige toelatingsperiode afloopt.

GA NAAR DE VERKLARING VAN DE GRG

Standpunt van de GRG over wetenschappelijke onderwerpen

De GRG levert geüpdatede samenvattingen en beelden van conferentiepresentaties op het gebied van toxicologie, ecotoxicologie, lot en residuen, met informatie die relevant is voor de lopende EU-risicobeoordeling van de werkzame stof glyfosaat en gaat in op het recente verzoek om aanvullende informatie van de EFSA en het publiek van belanghebbenden overleg opmerkingen.

MEER INFORMATIE

Vaststelling van MKN voor glyfosaat

Milieukwaliteitsnormen (MKN) zijn vastgesteld om ontvangende oppervlaktewateren te beschermen tegen de schadelijke effecten van verontreinigende stoffen. Op 26 oktober 2022 publiceerde de Commissie een juridisch voorstel voor de herziening van de lijst van verontreinigende stoffen in grondwater en oppervlaktewater, waarin ook drempelwaarden voor glyfosaat voor oppervlaktewater werden vastgelegd. Op het moment van publicatie was het proces voor de herziening van de MKN voor glyfosaat nog aan de gang, zoals voorzien in de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).

MEER INFORMATIE

Wat is glyfosaat?

What is Glyphosate

Wat is glyfosaat?

Glyfosaat is een chemische stof die voorkomt in tal van niet-selectieve herbiciden die zijn ontwikkeld om ongewenste invasieve planten (onkruid) te elimineren. Producten op basis van glyfosaat zijn goedgekeurd voor gebruik in de landbouw, vegetatiebeheer, gazon & tuin, spoorwegen en meer. Momenteel worden ze geregistreerd en op de markt gebracht in meer dan 160 landen.

Meer Over Glyfosaat

Wilt u meer weten over glyfosaat?

01 Transparantie

Studies, aanvragen, notulen van officiële vergaderingen en meer worden op deze website beschikbaar gesteld om te voldoen aan de vraag naar meer transparantie. De lijsten van ingediende onderzoeksrapporten in 2012 en 2020 zijn ook beschikbaar. Om toegang te krijgen tot deze rapporten, kunt u terecht op de website van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), waar u de benodigde documenten kunt aanvragen.

02 Vergunningsproces

Aan de basis van de EU-vergunning voor het gebruik van glyfosaat in herbiciden ligt een robuust proces dat grondig wetenschappelijk onderzoek vereist door meerdere bevoegde en deskundige entiteiten, onafhankelijk van de sector.

03 Milieu & Biodiversiteit

Herbiciden op basis van glyfosaat bieden een eenvoudige, flexibele en kostenefficiënte onkruidbestrijding, aangezien glyfosaat helpt om invasief onkruid voor meerdere jaren te verwijderen.

04 Veiligheid

Glyfosaat is grondiger getest dan vrijwel elke andere chemische stof [werkzame stof gebruikt in pesticiden]. Uit deze tests blijkt overweldigend dat glyfosaat veilig kan worden gebruikt voor de beoogde toepassingen.

05 Toepassingen

Glyfosaat wordt gebruikt om een verscheidenheid aan ongewenste invasieve planten (onkruid) te bestrijden, meestal in de landbouw en het tuinieren, maar ook op graslanden, niet-bewerkte gebieden zoals spoorlijnen en bermen en in de bosbouw.

Statistieken

Glyfosaat in cijfers

Glyfosaat is de belangrijkste werkzame stof van de meest gebruikte niet-selectieve herbiciden ter wereld omdat het een bewezen doeltreffendheid combineert met veilig gebruik wanneer het in overeenstemming met de instructies op het etiket wordt gebruikt.

+25%

Rentabiliteit

Maximale toename die EU-boerderijen konden realiseren door glyfosaat veilig te gebruiken in overeenstemming met de instructies op het etiket (link).

-22%

Opbrengstproductiviteit

Maximaal verlies van koolzaad, maïs, gerst en tarwe zonder glyfosaat (link).

-75%

Tarwe-export

Van de EU naar derde landen kan verloren gaan als de EU geen glyfosaat zou gebruiken (link).

400kg

Groenten & fruit

Een consument die 80 kg weegt, kan tot 40 mg glyfosaatresidu per dag opnemen zonder dat dit de gezondheid schaadt. Dit komt overeen met ongeveer 400 kg groenten en fruit per dag (link).