Precisielandbouw

Precisielandbouw

De laatste jaren gaan steeds meer stemmen op om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen.

Die oproepen worden nu ook sterk ondersteund door de Europese Commissie: de recent gepubliceerde “Farm to fork” strategie en de Biodiversiteitsstrategie stellen een reductiedoelstelling voor op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030.

Wat soms onderschat wordt, is dat gebruikers van pesticiden die producten gebruiken uit noodzaak tegen gewasverliezen als gevolg van insecten, ziekten en onkruid. De mogelijkheid minder van een middel te moeten kopen gecombineerd met een stabiele of zelfs verbeterde productiviteit van gewassen, is zeker iets wat landbouwers aantrekkelijk zouden vinden.

Een compromis dat een verminderd gebruik van pesticiden mogelijk maakt, in dit geval herbiciden op basis van glyfosaat, met behoud van de gezondheid van het gewas en een goede oogst, is de inzet van innovatieve precisielandbouwtechnieken die gebruikmaken van digitale technologieën.