Als we het over gewasbescherming hebben, moeten we eerst begrijpen waar boeren op hun akkers mee te maken hebben. Onkruid is een constante uitdaging voor landbouwers. Niet alleen kunnen ze voedingsstoffen, water en zonlicht van gewassen stelen, maar onkruid kan ook irrigatiesystemen verstoppen, insecten herbergen en onkruidzaad en -fragmenten achterlaten in geoogste gewassen.

Het onkruid waarmee landbouwers te maken hebben, kan veel moeilijker te beheersen zijn dan de typische tuinplanten. Onkruid als duist bijvoorbeeld kan elk jaar in tienvoud toenemen als het niet wordt behandeld. Een hoge populatie duist kan de oogst met wel 70% verminderen. [1]
In de 40 jaar dat glyfosaat wordt gebruikt, is het een onmisbaar instrument geworden voor landbouwers die hun efficiëntie willen verbeteren, een productievere oogst willen verzekeren en het milieu willen beschermen.

Glyfosaat wordt toegepast op onkruid en ongewenste vegetatie; het dringt het onkruid binnen via het loof, wordt door de hele plant verspreid, ook via de wortels, en doodt alle gevoelige onkruiden met slechts één behandeling.
Zoals bij elk herbicide kiest de landbouwer het juiste toepassingsmoment om glyfosaat toe te passen (bv. vóór het planten, na de oogst).

Gewassen die tolerant zijn voor glyfosaat, geven landbouwers de flexibiliteit om herbiciden op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden toe te passen zonder de gezondheid van het gewas aan te tasten. Als het gewas niet glyfosaattolerant is, zal het op dezelfde manier reageren als onkruid en sterven. In situaties waarin geen glyfosaattolerant gewas beschikbaar is, kunnen landbouwers glyfosaat tijdens het groeiseizoen toepassen met precisietoepassingstechnieken zoals afgeschermd sproeien of spot treatment om onkruid te bestrijden en schade aan het gewas te voorkomen.

Na een toepassing bindt glyfosaat zich stevig aan bodemdeeltjes en is het niet langer in staat onkruid te bestrijden. Bodemmicroben breken glyfosaat af en het blijft niet in het milieu achter. Glyfosaat is geen actief herbicide zodra het de bodem bereikt en er is dus geen blootstelling op lange termijn voor planten.

opgehaald 20 mei 2021