De Europese Commissie heeft een doelstelling vooropgesteld om het risico en gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50% te verminderen. Digitale landbouw kan deel uitmaken van de toolbox om deze doelstelling te bereiken.

Dit werd ook erkend door het Panel for the Future of Science and Technology (STOA) van het Europees Parlement: in een grondige analyse over “Landbouw zonder gewasbeschermingsmiddelen” (hier beschikbaar), gepubliceerd in maart 2019, concludeerde STOA dat “Precisielandbouw, inclusief remote sensing met onbemande luchtvaartuigen, ook kan bijdragen tot een gerichtere toepassing en vermindering van het PPP-gebruik”.

Al in 2014 stelde een onderzoek in opdracht van het Europees Parlement dat “Precisielandbouw een op informatie gebaseerde besluitvormingsaanpak is voor het beheer van boerderijen, bedoeld om het landbouwproces te verbeteren door elke stap nauwkeurig te beheren. Op deze manier kan precisielandbouw een managementaanpak bieden die zowel de landbouwproductie als de rentabiliteit optimaliseert – wat het belangrijkste doel is van de meeste landbouwbedrijven.

Bovendien kan een deel van de rentabiliteit voortkomen uit het verminderde gebruik van input (machines, arbeidskrachten, meststoffen, chemicaliën, zaden, water, energie enz.), wat leidt tot zowel kostenbesparingen als milieuvoordelen.”