Glyfosaat is goedgekeurd voor gebruik in meer dan 100 landen. Meer dan 100 studies werden beoordeeld door het Amerikaanse EPA met betrekking tot de kankerverwekkendheid van glyfosaat. In de tussentijdse registratiebeoordeling van januari 2020 concludeerde het EPA dat het “geen gezondheidsrisico’s voor de mens had vastgesteld als gevolg van blootstelling aan glyfosaat”. Het EPA heeft de risico’s voor de mens als gevolg van blootstelling aan glyfosaat bij alle geregistreerde toepassingen en alle blootstellingsroutes grondig beoordeeld en geen zorgwekkende risico’s vastgesteld.” Het EPA herhaalde ook zijn conclusie dat “glyfosaat waarschijnlijk niet kankerverwekkend is voor de mens”, zijn meest gunstige beoordeling.

Bovendien controleren ook de EFSA, ECHA en andere regelgevende instanties (bv. Canada, Japan, Australië, Zuid-Korea enz.) routinematig alle goedgekeurde pesticiden en bevestigen ze consequent dat producten op basis van glyfosaat veilig kunnen worden gebruikt in overeenstemming met hun huidige etiketten en dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

Op 15 juni publiceerden de aangewezen Europese lidstaten voor het huidige hernieuwingsproces voor glyfosaat – bekend als de Assessment Group on Glyphosate (AGG) – de belangrijkste conclusies van hun ontwerpevaluatieverslag over de hernieuwing van glyfosaat (dRAR). Op basis van de huidige evaluatie stelt de AGG voor dat een indeling van glyfosaat met betrekking tot kankerverwekkendheid niet gerechtvaardigd is.

Onder de vier WHO-agentschappen die de veiligheid van glyfosaat hebben geëvalueerd, is het IARC de enige WHO-entiteit die een verband vindt tussen glyfosaat en kankerverwekkendheid. Het International Programme on Chemical Safety and Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) van de WHO stelde namelijk vast dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, terwijl de Guidelines for Drinking-Water Quality van de WHO stelden dat glyfosaat geen gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid.

In 2015 heeft het IARC glyfosaat geclassificeerd als “waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens” en opgenomen in dezelfde categorie alledaagse producten zoals rood vlees en warme dranken. Slechts een van de vele door het IARC beoordeelde stoffen werd als niet-kankerverwekkend ingedeeld (dus in groep 4).

Meer dan vijf jaar nadat het zijn oordeel velde, blijft het IARC een uitschieter, terwijl toonaangevende pesticidentoezichthouders over de hele wereld blijven concluderen dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en dat op glyfosaat gebaseerde herbiciden veilig zijn wanneer ze worden gebruikt volgens de instructies op het etiket.

Op basis van onderzoeks- en monitoringgegevens vormt glyfosaat geen risico voor de menselijke gezondheid via oppervlaktewater of drinkwater en er is geen bewijs voor aanhoudende grondwaterverontreiniging door glyfosaat.