Glyfosaat is goedgekeurd voor gebruik in meer dan 160 landen. Meer dan 100 studies werden beoordeeld door het Amerikaanse EPA met betrekking tot de carcinogeniteit van glyfosaat. In de tussentijdse registratiebeoordeling van januari 2020 concludeerde het EPA dat het “geen gezondheidsrisico’s voor de mens had vastgesteld als gevolg van blootstelling aan glyfosaat”.

Het EPA heeft de risico’s voor mensen als gevolg van blootstelling aan glyfosaat bij alle geregistreerde toepassingen en alle blootstellingsroutes grondig beoordeeld en geen zorgwekkende risico’s vastgesteld.” Het EPA herhaalde ook zijn conclusie dat “glyfosaat waarschijnlijk niet kankerverwekkend is voor de mens”, zijn meest gunstige beoordeling. Bovendien controleren ook de EFSA en andere regelgevende instanties (bv. Canada, Japan, Australië, Zuid-Korea enz.) routinematig alle goedgekeurde pesticiden en bevestigen ze consequent dat producten op basis van glyfosaat veilig kunnen worden gebruikt in overeenstemming met hun huidige etiketten en dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

Onder de vier WHO-agentschappen die de veiligheid van glyfosaat hebben geëvalueerd, is het IARC de enige WHO-entiteit die een verband vindt tussen glyfosaat en carcinogeniteit. Het International Programme on Chemical Safety and Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) van de WGO stelde namelijk vast dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, terwijl de Guidelines for Drinking-Water Quality van de WGO stelden dat glyfosaat geen gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid.

Het is belangrijk op te merken dat 99,81% van de classificatiebeslissingen van het IARC enig kankerverwekkend potentieel vindt in een stof. Naast glyfosaat zitten er in de classificatie van producten die “waarschijnlijk carcinogeen” zijn, alledaagse stoffen zoals rood vlees en warme dranken.

Meer dan vijf jaar nadat het zijn oordeel velde, blijft het IARC een uitschieter, terwijl toonaangevende pesticidentoezichthouders over de hele wereld blijven concluderen dat glyfosaat niet kankerverwekkend is en dat op glyfosaat gebaseerde herbiciden veilig zijn wanneer ze worden gebruikt zoals voorgeschreven.

Op basis van onderzoeks- en monitoringgegevens vormt glyfosaat geen risico voor de menselijke gezondheid via oppervlaktewater of drinkwater en er is geen bewijs voor aanhoudende grondwaterverontreiniging door glyfosaat.