Het gebruik van glyfosaat heeft de verandering in landbouwpraktijken vergemakkelijkt. Door een breed spectrum van onkruid te bestrijden, waaronder hun volledige wortelsystemen, heeft glyfosaat de noodzaak van het ploegen van de bodem geëlimineerd of verminderd.

Dankzij deze beperkte grondbewerking kunnen landbouwers zaden van gewassen rechtstreeks in stoppelvelden planten. Een groot deel van de landbouwgrond in Europa is vatbaar voor bodemerosie. Praktijken die de bodem minimaal verstoren, zijn duurzame alternatieven die de bodem helpen beschermen tegen aantasting en die de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik verminderen. Verschillende belangrijke gewassen in Europa worden voornamelijk beheerd met deze praktijken, in combinatie met producten op basis van glyfosaat, waardoor glyfosaat een belangrijk instrument is voor landbouwers bij het toepassen van bodembehoudpraktijken.

Opleiding in het verantwoorde gebruik door voorlichtingsdiensten en door de sector speelt een belangrijke rol bij het adviseren en voorlichten van landbouwers over de beste praktijken. Daarnaast is een cruciaal element van productstewardship de ontwikkeling van duidelijke instructies op etiketten met maatregelen om waterbesmettingsrisico’s te beperken. De Internationale Gedragscode voor de distributie en het gebruik van pesticiden van de FAO/WHO beschrijft de beginselen van productstewardship die nodig zijn om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen en tegelijkertijd de productiviteit, duurzaamheid en het levensonderhoud van landbouwers te verbeteren.