De EU-verlenging van glyfosaat vereist de indiening van een regelgevingsdossier van hoge kwaliteit om te voldoen aan alle standaardvoorschriften en -bepalingen van EG-Verordening 884/2012. De Glyphosate Renewal Group vindt het cruciaal om ook belangrijke maatschappelijke problemen aan te pakken als onderdeel van het regelgevingsdossier.

Deze toevoegingen, die verder gaan dan wat doorgaans door de autoriteiten als regelgevende gegevensvereisten wordt beschouwd, bieden meer context en perspectief in verband met de bijdrage van glyfosaat, als een duurzame optie voor onkruidbestrijding, aan een geïntegreerd en gediversifieerd onkruidbeheer in agrarische- en niet-agrarische toepassingen.

Meer specifiek wordt regelmatig gesuggereerd dat niet-chemische onkruidbestrijdingsalternatieven gemakkelijk glyfosaat kunnen vervangen. Een literatuurstudie van niet-chemische alternatieven schetst een kritisch beeld van de prestaties en consequente doeltreffendheid van bestaande of nieuwe oplossingen om onkruid te bestrijden in vergelijking met glyfosaat.

Onafhankelijke academische onkruidwetenschappers en agronomen delen hun visie op de waarde van glyfosaat bij het beheersen van enkele specifieke erkende onkruidproblemen. De controle van invasieve soorten zoals Japanse duizendknoop en onkruid met een ontwikkeld wortelsysteem zoals kweek- of Johnsongras wordt gebruikt als relevante en representatieve casestudies. Het standpunt van academische deskundigen over instandhoudingslandbouw wordt gedeeld.

Deze landbouwpraktijk is gericht op het behoud en de bescherming van de bodem door het vermijden van grondbewerking en door het gebruik van bodembedekkers die koolstof, stikstof en andere elementen vasthouden. Deze erkende agro-ecologische praktijk heeft het potentieel om bodemerosie en CO2-uitstoot te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van bodemwater, de vruchtbaarheid van de bodem en de biodiversiteit van de bodem, maar is gebaseerd op de efficiënte, systemische breedspectrum-onkruidbestrijding die glyfosaat biedt.

In niet-landbouwgebieden zoals spoorwegen speelt het spuiten van glyfosaat in combinatie met een modern onkruiddetectiesysteem een belangrijke tijds- en kostenefficiënte onderhoudsrol om de integriteit van de sporen en dus de veiligheid van de spoorwegactiviteiten te waarborgen. De potentiële impact van glyfosaat en de bijdrage aan de biodiversiteit zullen grondig worden besproken in het registratiedossier dat bovenstaande elementen integreert om zijn rechtmatige plaats binnen geïntegreerde en gediversifieerde duurzame onkruidbestrijdingssystemen aan te tonen.