Het is normaal dat gewassen zeer kleine hoeveelheden (sporen) bevatten van elementen die worden gebruikt of aanwezig zijn in de omgeving waarin ze worden geteeld. Dankzij voortdurende vooruitgang in de technologie zijn deskundigen nu in staat om bepaalde stoffen op te sporen in eenheden zo klein als één miljardste gram.

Om de context te schetsen: één miljardste van een gram zou overeenkomen met één druppel water in een olympisch zwembad. Deze vooruitgang geeft wetenschappers veel vertrouwen in hun vermogen om ervoor te zorgen dat voedsel veilig is. Voor pesticidenresiduen in levensmiddelen hanteren de regelgevende instanties strikte regels.

Het Amerikaanse EPA en de EFSA hebben dagelijkse blootstellingslimieten vastgelegd die ten minste 100 keer lager zijn dan de concentraties waarvan in veiligheidsstudies is aangetoond dat ze geen nadelige gevolgen hebben. De concentraties die soms in voedsel worden gevonden, zijn ongelooflijk klein en liggen ver van zorgwekkende concentraties. Zelfs als men elke 24 uur het onrealistische aantal van 450 dozen ontbijtgranen zou eten voor de rest van zijn leven, wordt men aan een glyfosaatconcentratie blootgesteld die veilig wordt geacht door het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid.