Agro-economische overwegingen

Agro-economische overwegingen

Glyfosaat is niet alleen een veilig middel (mits gebruik in overeenstemming met de instructies op het etiket) en een doeltreffend middel om onkruid op landbouwgrond en niet-gewasomgevingen te bestrijden, maar ook een middel dat voor veel Europese landbouwers bijdraagt aan hun efficiëntie.

Dankzij zijn eigenschappen en de aanbevolen toepassingsmethoden verlaagt glyfosaat de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van meststoffen, het gebruik van brandstofverbruikende machines en mankracht, terwijl de opbrengstproductiviteit behouden blijft.

Tal van studies voorspellen ook dat het stopzetten van de toepassing van glyfosaat onbedoeld een stijgende landbouwkost en een dalende opbrengstproductiviteit tot gevolg zou hebben.