Transparency

Het wetenschappelijke dossier

Op maandag 8 juni 2020 diende de Glyphosate Renewal Group een wetenschappelijk dossier voor de veiligheidsbeoordeling van glyfosaat in bij de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat. Dit wetenschappelijk dossier bevat alle regelgevende documenten en wetenschappelijke publicaties die vereist zijn voor de verlenging van de glyfosaatregistratie onder de Europese pesticidenwetgeving*

Een centraal onderdeel van het regelgevingsproces voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik en de handel in glyfosaat in de EU is het voorleggen van wetenschappelijk bewijs van de veiligheid ervan aan bevoegde nationale en Europese autoriteiten.

De Glyphosate Renewal Group (GRG) heeft het wetenschappelijke dossier ingediend bij de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (AGG), die is samengesteld uit regelgevende instanties van Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden, voor hun evaluatie en risicobeoordeling. Dit dossier omvat 100 nieuwe studies, relevante publieke literatuur en de samenvattingen van de studies die de veiligheid van glyfosaat bewijzen.

Deze nieuwe wetenschappelijke publicaties versterken het bewijsmateriaal dat tijdens de vorige verlengingsprocedure werd verstrekt (2012 – 2017), die resulteerde in de hernieuwde goedkeuring van glyfosaat in de EU gedurende vijf jaar. Via deze website maakte de Glyphosate Renewal Group het publieke deel van het dossier en de volledige studierapporten die in 2012 werden ingediend, reeds toegankelijk, waarop de GRG toegangs- en bekendmakingsrechten heeft. Na de recente indiening van het Wetenschappelijk Dossier 2020 worden ook alle nieuwe onderzoeksrapporten ter beschikking gesteld op onze website via een eenvoudige online bestelprocedure. In beide gevallen worden bepaalde productiegegevens, niet-veiligheidsrelevante en persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt.

* Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

___________________________________________________________________________

Access the presentation on the content of the Glyphosate AIR5 Renewal Dossier by clicking on the image below: