Samenvattingen van de studies

De samenvattingen van de studies zijn documenten die door de aanvrager, in dit geval de Glyphosate Renewal Group (GRG), zijn opgesteld om de enorme hoeveelheid gegevens in alle studies over de veiligheid van mens en milieu te helpen doornemen en verwerken.

Afhankelijk van het soort studie kan een rapport enkele honderden pagina’s tellen. Naast gedetailleerde informatie over de testopstelling, de uitvoering van de test en de resultaten bevat het rapport ook documenten die relevant zijn voor de Good Laboratory Practice (GLP), vergelijkingen en toelichtingen uit richtlijnen, softwareoutputs, methodevalidatierapporten, certificaten en gegevenstabellen.

Deze samenvattingen worden voorgelegd aan de bevoegde EU- en nationale autoriteiten om hun onafhankelijke veiligheidsbeoordeling van glyfosaat op zich en van glyfosaat als werkzame stof van een representatief gewasbeschermingsmiddel mogelijk te maken.

Hoewel de samenvattingen van de studies ook beschikbaar zijn op de website van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), willen we die documenten gemakkelijker toegankelijk maken.

Hier vindt u de samenvattingen van de studies die deel uitmaakten van het wetenschappelijke dossier over de veiligheid van glyfosaat dat in 2012 werd ingediend bij de bevoegde autoriteiten. Via deze pagina geeft de GRG inzage in de samenvattingen van de studies die deel uitmaken van het glyfosaatdossier dat in juni 2020 zal worden ingediend. Bezoek ons opnieuw na de indiening van het dossier in de zomer van 2020.

Door toegang te verlenen tot de dossiers van 2012 en 2020, met inbegrip van de tijdige publicatie van de lijst van nieuwe studies en correspondentie met de autoriteiten, geeft de Glyphosate Renewal Group een sterk signaal over de robuustheid van zijn transparantieverbintenis.