Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

Het vinden van een duurzamere manier om gewassen te telen is door de Europese Commissie duidelijk vooropgesteld als een van de prioriteiten voor het volgende decennium. Zowel de ‘Farm to Fork’ strategie, als de Biodiversiteitsstrategie, kwamen uit in het kader van de Europese Green Deal eind 2019.

In de EU is meer dan 10% van de broeikasgasemissies (BKG) toe te schrijven aan de landbouw. De instandhoudingslandbouw is een landbouwpraktijk die voor meer duurzaamheid zorgt en tegelijkertijd de veiligheid en productiviteit van gewassen in stand houdt, wat bijdraagt aan voedselzekerheid.

Glyfosaat speelt als onderdeel van de toolbox voor geïntegreerd onkruidbeheer (IWM) een zeer belangrijke rol bij de implementatie van de drie basisprincipes van conservatielandbouw:

  • minimale grondbewerking en bodemverstoring
  • permanente bodembedekking met oogstresten en levende mulches
  • wisselbouw en tussenteelt

 

Zoals erkend door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), verbetert de conservatielandbouw “de biodiversiteit en de natuurlijke biologische processen boven en onder het maaiveld, die bijdragen tot een efficiënter gebruik van water en voedingsstoffen en tot een verbeterde en duurzame productie van gewassen”. De conservatielandbouw is de basis van een toekomstig duurzaam voedselsysteem.