Transparency

Aanvraag

De Glyfosaat-taskforce zet zich in om bij te dragen aan alle relevante aspecten van de EU-procedure om glyfosaat in de EU opnieuw te beoordelen en opnieuw toe te staan. De Glyfosaat Task Force zal dat doen op een feitelijke, wetenschappelijke en transparante manier.

Op 12 december 2019 diende de Glyphosate Renewal Group (GRG) een aanvraagformulier in bij elk van de vier lidstaten van de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden), de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), de Europese Commissie en alle andere EU-lidstaten. De aanvraag tot verlenging van de werkzame stof glyfosaat werd aanvankelijk op 12 december ingediend door de GRG bij de beoordelende lidstaten (AGG), de EFSA en de Europese Commissie. De uiterste datum voor de indiening van de aanvraag was 15 december 2019, drie jaar voor het verstrijken van de huidige glyfosaatvergunning (15 december 2022).

Het eerste aanvraagdocument, dat u op deze website kunt downloaden, bevatte informatie over nieuwe en lopende studies. Bovendien heeft de GRG overeenkomstig artikel 59 van Verordening (EU) nr. 1107/2009 verzoeken om gegevensbescherming ingediend; het format van deze aanvraag is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 844/2012. Na onderzoek verzochten de AGG-lidstaten om enkele wijzigingen van het aanvraagdocument. Op 23 januari 2020 verstrekte de Glyphosate Renewal Group aan elk van de vier AGG-lidstaten een nieuw aanvraagdocument dat overeenkomstig de opmerkingen van de AGG werd herzien. U kunt dit document ook op deze website vinden om te downloaden. Na onderzoek bevestigden de AGG-lidstaten de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag.

Later deelde de Glyphosate Renewal Group twee bijgewerkte versies van de aanvraag met de AGG-lidstaten, respectievelijk in mei en juli. Deze versies geven de regelgevende instanties van de AGG bijgewerkte informatie over de tijdlijn van nieuwe studies die nog lopen. Deze twee bijgewerkte versies van de aanvraag kunnen op deze pagina worden gedownload. Achtergrond Glyfosaat is tot 15 december 2022 goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen. Drie jaar voor deze vervaldag (15 december 2019) moet een aanvraag tot verlenging worden ingediend, gevolgd door de indiening van een volledig dossier binnen de daaropvolgende zes maanden (15 juni 2020). De Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (AGG), die gezamenlijk optreedt als rapporterende lidstaat, zal vervolgens een uitgebreide wetenschappelijke evaluatie starten. De komende herziening van de goedkeuring is een regelgevingsproces dat rekening houdt met de vooruitgang op het gebied van wetenschap en technologie en de ervaring die is opgedaan sinds de laatste herziening van de werkzame stof. Glyfosaat zal worden beoordeeld op zijn veiligheid voor mens, dier en milieu.