Transparency

Wniosek

Dnia 12 grudnia 2019 r. Glyphosate Renewal Group (GRG) złożyła wniosek do każdego z krajów członkowskich będących częścią Assessment Group on Glyphosate (Francji, Węgier, Holandii oraz Szwecji), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Komisji Europejskiej oraz wszystkich pozostałych Krajów Członkowskich UE.

Dnia 12 grudnia 2019 r. Glyphosate Renewal Group (GRG) złożyła wniosek do każdego z krajów członkowskich będących częścią Assessment Group on Glyphosate (Francji, Węgier, Holandii oraz Szwecji), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Komisji Europejskiej oraz wszystkich pozostałych krajów członkowskich UE.

Wniosek o odnowienie substancji czynnej glifosat został początkowo złożony 12 grudnia przez GRG do oceniających krajów członkowskich (AGG), EFSA oraz Komisji Europejskiej. 15 grudnia 2019 r. stanowił graniczny termin na przedłożenie aktualnego wniosku, tj. trzy lata przed wygaśnięciem obecnego zezwolenia dla glifosatu (15 grudnia 2022 r.). Pierwszy wniosek, który można znaleźć na tej stronie internetowej do pobrania, zawierał informacje o nowych i trwających badaniach. Ponadto GRG przedłożyła oświadczenia o ochronie danych zgodne z art. 59 Rozporządzenia (UE) nr 1107/2009; format tego wniosku określa załącznik do Rozporządzenia (UE) nr 844/2012.

Przeprowadziwszy recenzję wniosku, kraje członkowskie AGG poprosiły o wprowadzenie pewnych zmian we wniosku. 23 stycznia 2020 r. Glyphosate Renewal Group dostarczyła każdemu z czterech krajów członkowskich AGG nowy wniosek, poprawiony zgodnie z uwagami AGG. Również ten dokument jest dostępny do pobrania na niniejszej stronie. Po recenzji, kraje członkowskie AGG potwierdziły, że wniosek spełnia wymogi formalne.

Glifosat jest dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej jako substancja czynna w środkach ochrony roślin do 15 grudnia 2022 r. Wniosek o przedłużenie należy złożyć trzy lata przed upływem tego terminu (15 grudnia 2019 r.), a następnie przedłożyć pełną dokumentację w ciągu następnych sześciu miesięcy (15 czerwca 2020 r.). Assessment Group on Glyphosate (AGG), działając wspólnie jako kraje członkowskie pełniące funkcję sprawozdawcy, rozpocznie wówczas wszechstronną ocenę naukową.

Zbliżający się przegląd zatwierdzenia jest procesem regulacyjnym uwzględniającym postęp naukowy i technologiczny oraz doświadczenie zdobyte od czasu ostatniej oceny substancji czynnej. Glifosat zostanie oceniony pod kątem jego bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt i środowiska.